Swedish colonies in Ukraine. Historia 2007.
Projektledare: David Gaunt

The aim of this project is to initiate comprehensive scientific research on the past and present developments of the Swedish speaking colonies in Ukraine. This particularly focuses on Gammelsvenskby since elderly people there still speak a unique dialect of Swedish. The basic goal is to reconstruct, analyze and contextualize the history, ethnicity, linguistic changes as well as official and popular attitudes towards Swedish citizenship and belonging.

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektets beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.