Ansökningssystemet är nu stängt

2018-03-21

Stiftelsens forskningsdelegation kommer i slutet av april att utse två till tre externa granskare per ansökan. Granskningen som sker under sommaren resulterar i skriftliga utlåtanden. Utlåtandena utgör underlag för stiftelsens beslut som fattas den 27 september 2018.


Tillbaka till Aktuellt