Alla inlägg av erikajansson

Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2021!

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Som tidigare kan medel sökas för postdokprojekt och för två- eller treåriga projekt, men nu kan medel även sökas för storprojekt och forskarnätverk. Observera att utformningen av tidigare stödformer har förändrats i och med att nya stödformer har tillkommit.

Storprojekt söks av en grupp av forskare och kan inkludera finansiering av både postdoktorer och doktorander. Ett starkt internationellt inslag ska karaktärisera forskargruppen. Omfattningen i tid och pengar är max 5 år och max 5 miljoner kronor per år.

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan befintliga nätverk mellan forskare. Nätverksmedlen ska bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter. En övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige. Omfattningen i medel är 150 000 kronor per nätverk för max ett år.

Anvisningarna är separata för respektive stödform, dessutom finns särskilda anvisningar till själva ansökningssystemet. Anvisningarna, en översikt över stödformerna, frågor och svar samt en tabell över vem som kan söka vilken stödform finns på såväl svenska som engelska. Se För forskare.

Ansökningssystemet öppnar måndagen den 11 januari 2021 kl. 9.00.

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdokprojekt steg 1, samt för storprojekt och forskarnätverk är onsdagen den 3 februari 2021 kl. 15.00.

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2021 hålls onsdagen den 11 november kl. 13.00-15.00. Mer information kommer på hemsidan.

NYHET! Stiftelsens nya stödformer

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen att utvidga de stödformer som forskare kan söka direkt från stiftelsen. Förutom postdokprojekt och två- och treåriga projekt så inför stiftelsen stödformerna storprojekt och forskarnätverk.

Storprojekt söks av en grupp av forskare och kan inkludera finansiering av både postdoktorer och doktorander. Ett starkt internationellt inslag ska karaktärisera forskargruppen. Omfattningen i tid och pengar är max 5 år och max 5 miljoner kronor per år.

En annan nyhet är stöd till forskarnätverk. Det är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan befintliga nätverk mellan forskare. Nätverksmedlen ska bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter. En övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige. Omfattningen i medel är 150 000 kronor per nätverk för max ett år. Denna stödform är öppen för forskare vid såväl Södertörns högskola som andra svenska lärosäten, men förutsätter samarbete med forskare vid Södertörns högskola.

Sista ansökningsdag för samtliga stödformer är onsdagen den 3 februari 2021.

Anvisningar för ansökan läggs ut på stiftelsens hemsida efter sommaren.

Information till forskningsprojekt påverkade av Covid-19

Om ett forskningsprojekt riskerar att fördröjas avsevärt på grund av Covid-19-utbrottet och inte kan genomföras inom ramen för dispositionstiden kan Östersjöstiftelsen bevilja en förlängning av dispositionstiden. En ansökan om förlängning ska ske mot slutet av dispositionstiden och innehålla en redovisning av på vilket sätt Covid-19-utbrottet orsakat förseningen och, som vanligt, en översiktlig plan för hur och när projektet avses komma att slutföras.

Projektledare sökes till Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsen söker en projektledare till kansliet som vill vara med och bidra till att utveckla Östersjöstiftelsens verksamhet. Har du avlagt en masterexamen inom samhällsvetenskap och/eller humaniora och har ett stort intresse för forskningsfinansiering kan detta vara en intressant möjlighet för dig.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Välkommen med din ansökan!

Klicka här för att läsa mer

Anvisningar för ansökan om projekt och postdokprojekt 2020

Nu finns anvisningar för ansökan om medel för projekt- och postdokprojekt. Anvisningarna består av a. anvisningar med information om vilka villkor som gäller för medel från Östersjöstiftelsen, en redovisning av beredningsprocessen samt särskilda anvisningar för ansökans innehåll i steg 1 och steg 2, b. särskilda anvisningar till själva ansökningssystemet samt 3. vanliga frågor och svar. De tre dokumenten finns på såväl svenska som engelska.

Klicka här för anvisningar till ansökningssystemet 2020