Alla inlägg av erikajansson

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om ansökningar om forskarnätverk

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i årets utlysning. Stiftelsen har beviljat 367 000 kronor till tre forskarnätverk.

En särskild bedömarpanel har bedömt ansökningarna och lämnat en rekommendation om beslut till Östersjöstiftelsens styrelse. Styrelsen har följt rekommendationen. Nätverkens finansiering omfattar ett år och har startdatum 1 juni 2021.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Östersjöstiftelsen, beviljade ansökningar om forskarnätverk, 2021-04-14

DnrProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
21-RN-0001Yulia GradskovaResearching gender and sexuality in Eastern European history and post-socialist present: Does race matter?Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola133 tkr
21-RN-0002Andrej KotljarchukHistory and Memory of the Holocaust and Romani genocide in a Comparative International PerspectiveInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola150 tkr
21-RN-0003Anushree SanyalPHYTOREV: A coordinated effort to understand genomic changes in revived diatom and phytoplankton populations from Baltic Sea sediments in light of environmental changeInstitutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola84 tkr

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare. Nätverken ska syfta till att bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter där forskare kan definiera, avgränsa och formulera forskningsidéer som i förlängningen kan leda fram till ansökningar om forskningsmedel. Omfattningen i medel är maximalt 150 000 kronor per nätverk för maximalt ett år. Läs mer här.

God Jul och Gott Nytt År

Östersjöstiftelsen önskar God Jul och Gott Nytt År!
Tack för ett annorlunda år 2020 och vi ser fram emot ett fint år 2021!

Kansliet har stängt från den 21 december 2020 och är åter den 11 januari 2021.

Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2021

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sina årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa. Det största anslaget går till nya forskningsprojekt.

Andra större budgetposter är:

 • Forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, 40 miljoner kronor
 • Professorsprogrammet vid Södertörns högskola, 23 miljoner kronor
 • Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, 14 miljoner kronor
 • Södertörns högskolas bibliotek, 17 miljoner kronor

Därutöver ges anslag till bland annat tidskriften Baltic Worlds och till särskilda kommunikationsinsatser för att synliggöra Östersjö- och Östeuropaforskningen vid Södertörns högskola.

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2021!

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2021!

Onsdagen den 11 november kl. 13.00-14.30 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför ansökan 2021. Mötet äger rum på Zoom och det hålls på svenska. Medverkar gör Östersjöstiftelsens kansli och ledamöter från stiftelsens forskningsdelegation. Anmäl ditt deltagande senast den 5 november till erika@ostersjostiftelsen.se.

Program

 • Välkommen och information om stiftelsen
 • Stödformer 2021
  • Översikt
  • Två- och treåriga projekt
  • Postdokprojekt
  • Storprojekt
  • Forskarnätverk
 • Hur går bedömningen av ansökningar till?
 • Hur skriver man en bra ansökan? Några tips på vägen
 • Frågestund

På stiftelsens webbplats hittar du all information inför ansökan. Här finns anvisningar, en översikt över stödformerna, information om vilka stödformer du är behörig att söka, frågor och svar, och en översikt över Östersjö- och Östeuropaområdet.

Varmt välkommen!

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskningsprojekt som får anslag i årets utlysning av anslag till projekt och postdokprojekt. Stiftelsen har beviljat drygt 48 miljoner kronor till sju projekt och sex postdokprojekt.

Stiftelsens forskningsdelegation har genomfört bedömningen med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden som underlag.

Östersjöstiftelsens styrelse har följt forskningsdelegationens rekommendationer och beslutat att bevilja medel till sammanlagt tretton projekt. Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2021.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Östersjöstiftelsen, beviljade projekt och postdokprojekt 2020-10-06

DiarienummerProjekt-ledareProjekttitelInstitutionBeviljat beloppProjekttyp
S2-20-0002Daniel FittanteMultiscalar Ethnic Intermediation in Post-Communist Eastern EuropeInstitutionen för samhälls-vetenskaper1 619 000 krpostdok
S2-20-0007Anne KaunAutomating Welfare in the Baltic Sea Region: Consequences of Automated Decision-Making for Democratic Values (AUTO-WELF)Institutionen för kultur och lärande3 399 000 krprojekt
S2-20-0008Alexander StagnellPost-Communist Communism in Eastern Europe: A Rhetorical History of The Ljubljana School of PsychoanalysisInstitutionen för kultur och lärande2 036 000 krpostdok
S2-20-0010Ann WernerConservatory cultures: Nation and gender in the conservatoire music educations of Estonia, Finland, and HungaryInstitutionen för kultur och lärande5 274 000 krprojekt
S2-20-0011Christofer BerglundConscription as Political Socialization in Divided Societies? Evidence from post-Soviet Estonia and post-independence FinlandInstitutionen för samhälls-vetenskaper5 635 000 krprojekt
S2-20-0015Jessica GustafssonPost-migrant voices in the Baltic Sea region (Sweden, Germany, Estonia)Institutionen för kultur och lärande7 220 000 krprojekt
S2-20-0016Gustav StrandbergGlobalisation, Nationalism, and the Question of CommunityInstitutionen för kultur och lärande2 197 000 krpostdok
S2-20-0017Mette Ginnerskov-DahlbergStudent mobility at the crossroads of Western and Eastern Europe – aspirations, strategies and assets among Belarusian and Ukrainian studentsInstitutionen för samhälls-vetenskaper1 943 000 krpostdok
S2-20-0019Mats GrahnHealth hazard in the Baltic sea: the effect of fluorinated substances on Baltic sea organismsInstitutionen för naturvetenskap, miljö och teknik7 985 000 krprojekt
S2-20-0020Oliver BlomqvistLanguage Unity and Diversity in the Administrative Writing of the Swedish Baltic EmpireInstitutionen för kultur och lärande2 157 000 krpostdok
S2-20-0023Emma Hagström MolinProvenance in 19th-Century Europe: Research Practice and OntologyInstitutionen för historia och samtidsstudier2 161 000 krprojekt
S2-20-0025Maria LönnSweat, Tears, Shame: Exploiting Vulnerabilities through Chekhov’s Acting Techniques Imaginary Body and AtmosphereInstitutionen för kultur och lärande2 114 000 krpostdok
S2-20-0026Jani TurunenLeavers and stayers – Migrant and non-migrant life trajectories in Sweden and FinlandInstitutionen för samhälls-vetenskaper4 764 000 krprojekt

Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2021!

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Som tidigare kan medel sökas för postdokprojekt och för två- eller treåriga projekt, men nu kan medel även sökas för storprojekt och forskarnätverk. Observera att utformningen av tidigare stödformer har förändrats i och med att nya stödformer har tillkommit.

Storprojekt söks av en grupp av forskare och kan inkludera finansiering av både postdoktorer och doktorander. Ett starkt internationellt inslag ska karaktärisera forskargruppen. Omfattningen i tid och pengar är max 5 år och max 5 miljoner kronor per år.

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan befintliga nätverk mellan forskare. Nätverksmedlen ska bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter. En övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige. Omfattningen i medel är 150 000 kronor per nätverk för max ett år.

Anvisningarna är separata för respektive stödform, dessutom finns särskilda anvisningar till själva ansökningssystemet. Anvisningarna, en översikt över stödformerna, frågor och svar samt en tabell över vem som kan söka vilken stödform finns på såväl svenska som engelska. Se För forskare.

Ansökningssystemet öppnar måndagen den 11 januari 2021 kl. 9.00.

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdokprojekt steg 1, samt för storprojekt och forskarnätverk är onsdagen den 3 februari 2021 kl. 15.00.

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2021 hålls onsdagen den 11 november kl. 13.00-15.00. Mer information kommer på hemsidan.

NYHET! Stiftelsens nya stödformer

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen att utvidga de stödformer som forskare kan söka direkt från stiftelsen. Förutom postdokprojekt och två- och treåriga projekt så inför stiftelsen stödformerna storprojekt och forskarnätverk.

Storprojekt söks av en grupp av forskare och kan inkludera finansiering av både postdoktorer och doktorander. Ett starkt internationellt inslag ska karaktärisera forskargruppen. Omfattningen i tid och pengar är max 5 år och max 5 miljoner kronor per år.

En annan nyhet är stöd till forskarnätverk. Det är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan befintliga nätverk mellan forskare. Nätverksmedlen ska bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter. En övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige. Omfattningen i medel är 150 000 kronor per nätverk för max ett år. Denna stödform är öppen för forskare vid såväl Södertörns högskola som andra svenska lärosäten, men förutsätter samarbete med forskare vid Södertörns högskola.

Sista ansökningsdag för samtliga stödformer är onsdagen den 3 februari 2021.

Anvisningar för ansökan läggs ut på stiftelsens hemsida efter sommaren.

Information till forskningsprojekt påverkade av Covid-19

Om ett forskningsprojekt riskerar att fördröjas avsevärt på grund av Covid-19-utbrottet och inte kan genomföras inom ramen för dispositionstiden kan Östersjöstiftelsen bevilja en förlängning av dispositionstiden. En ansökan om förlängning ska ske mot slutet av dispositionstiden och innehålla en redovisning av på vilket sätt Covid-19-utbrottet orsakat förseningen och, som vanligt, en översiktlig plan för hur och när projektet avses komma att slutföras.

Projektledare sökes till Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsen söker en projektledare till kansliet som vill vara med och bidra till att utveckla Östersjöstiftelsens verksamhet. Har du avlagt en masterexamen inom samhällsvetenskap och/eller humaniora och har ett stort intresse för forskningsfinansiering kan detta vara en intressant möjlighet för dig.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Välkommen med din ansökan!

Klicka här för att läsa mer

Anvisningar för ansökan om projekt och postdokprojekt 2020

Nu finns anvisningar för ansökan om medel för projekt- och postdokprojekt. Anvisningarna består av a. anvisningar med information om vilka villkor som gäller för medel från Östersjöstiftelsen, en redovisning av beredningsprocessen samt särskilda anvisningar för ansökans innehåll i steg 1 och steg 2, b. särskilda anvisningar till själva ansökningssystemet samt 3. vanliga frågor och svar. De tre dokumenten finns på såväl svenska som engelska.

Klicka här för anvisningar till ansökningssystemet 2020