Aktuellt

2013-04-02

66 ansökningar om projektbidrag inkom till Östersjöstiftelsen i årets ansökningsomgång

Östersjöstiftelsen har mottagit 66 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång. Stiftelsens forskningsdelegation kommer under maj…

2012-12-07

Fyraårigt stöd inom hållbar utveckling

Forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas, Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen har gemensamt utlyst åtta stycken fyraåriga forskningsstöd…

2012-10-19

Projektkatalog uppdaterad med nya projekt 2013

De fjorton projekt som av Östersjöstiftelsens styrelse beviljats bidrag med start 2013 finns nu presenterade…

2012-10-19

175 miljoner kronor till Södertörns högskola för 2013

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap…

2012-09-26

Nya projektbidrag 2013

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 24,2 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 71…

2012-08-27

Beslut om nya projekt 4 oktober

Östersjöstiftelsens styrelse kommer den 4 oktober 2012 fatta beslut om vilka nya projekt som beviljas…

2012-04-27

71 ansökningar om projektbidrag inkom till Östersjöstiftelsen i årets ansökningsomgång

Östersjöstiftelsen har mottagit 71 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång, vilket är samma antal som…

2012-03-25

Utlysning: Forskningsstöd för forskare inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om hållbar utveckling

Utlysningen är en strategisk satsning då stödet ger innehavaren möjlighet att under en längre tid…

2012-02-23

Östersjsötiftelsens ansökningssystem har nu öppnat

2012-01-18

2012 års utlysning av projektbidrag

Alla ansökningar måste vara insända till Östersjöstiftelsen senast den 4 april kl 16:00. 

2012-01-18

2012 års utlysning av projektbidrag

Alla ansökningar måste vara insända till Östersjöstiftelsen senast den 4 april kl 16:00. 

2012-01-12

Ny ordförande och ny ledamot

Senior Advisor Gillis Cullin har utsetts till ny ordförande för Östersjöstiftelsen. Gillis Cullin var tidigare…

2012-01-12

Ny ordförande och ny ledamot

Senior Advisor Gillis Cullin har utsetts till ny ordförande för Östersjöstiftelsen. Gillis Cullin var tidigare…

2011-11-25

175 miljoner till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med…

2011-10-27

Nya projektbidrag 2012

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 24,3 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 71…

2011-09-23

Östersjöstiftelsen beslutar om nya projekt den 27 oktober

Östersjöstiftelsen kommer vid sitt sammanträde den 27 oktober att fatta beslut om vilka projektansökningar som…

2010-12-22

Röster om Östersjöstiftelsen – utvärderingsrapport

Utvärderingen har på stiftelsens uppdrag gjorts av Faugert & Co Utvärdering AB och centrala frågor…