Östersjöstiftelsen söker forskningsdirektör

2023-09-13

Östersjöstiftelsen bildades av den svenska regeringen 1994. Den är en fristående stiftelse som har till uppgift att främja och understödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola. Sedan starten har stiftelsen delat ut över 4 miljarder kronor och stiftelsens kapital uppgick vid slutet av 2022 till närmare 8 miljarder.

Vi söker nu en ny forskningsdirektör. Som forskningsdirektör har du det övergripande ansvaret för stiftelsens forskningsfinansiering och arbetar nära styrelsen och dess ordförande. En viktig del av ditt arbete är att utveckla finansieringsstrategier som driver fram forskning med stor internationell lyskraft.

Du förväntas ha en doktorsexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne samt en dokumenterad erfarenhet av forskningsfinansiering och forskningsadministration.

Du förutsätts ha en mycket god administrativ förmåga tillsammans med goda sociala och kommunikativa egenskaper.

Anställningen är tills vidare med tillträde vid årsskiftet 2023/24 eller däromkring.

Ansökan skickas till ulrika.mansson@ostersjostiftelsen.se senast den 2 oktober. Ansökan ska utöver ett ansökningsbrev innehålla ditt CV samt namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

För ytterligare information, vänligen kontakta styrelsens ordförande, Peter Hedström, peter.hedstrom@ostersjostiftelsen.se.


Tillbaka till Aktuellt