Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektet beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Projekt


2000

Marinarkeologin i samhälle och forskning – en studie av den svenska utvecklingen

Ämne: Arkeologi, marinarkeologi
Projektledare: Carl Olof Cederlund

Projektet utfördes från september 1999 till slutet av 2001. Det avser genomförandet av en monografi med den rubricerade ti...

Traditionen som utopi- den kontinentala filosofin och det grekiska ursprunget

Ämne: Filosofi
Projektledare: Hans Ruin

Projektet utforskar den så kallade ”kontinentala” filosofin, med rötter i tysk romantik och idealism. Det vill bidra ti...


1999

Banking and Finance in Transition in the Baltic Region

Ämne: Ekonomisk historia
Projektledare: Mats Larsson

This research programme focuses on current changes on the financial markets in the Baltic region. During the last ten years f...

Citizenship in Transition

Ämne: Ekonomisk historia, statsvetenskap, juridik
Projektledare: Ingegerd Municio-Larsson, Marina Thorborg, Gunilla Edelstam

Projektet gällde tre områden, där statens agerande är av yttersta vikt för de individuella medborgarnas möjligheter att...

Democratization: Local and Transnational Perspectives. Comparative Studies from the East European Baltic Sea Region

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Sten Berglund

In a time when the authorities of nation-states are increasingly challenged, both by local and transnational actors, it is im...

Entrepreneurship and Small Business in the Baltic Sea Region

Ämne: Företagsekonomi
Projektledare: Yohanan Stryjan

The project studied entrepreneurship and innovative organizational practices in a variety of institutional environments in Sw...

Environmental perception

Ämne: Kulturgeografi
Projektledare: Vesa-Matti Loiske
...

Media Societies around the Baltic Sea, Communications and Cultures in Transition

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Projektledare: Tom Olsson, Jan Ekecrantz

The project’s primary focus was on the media’s role as mirror and creator of the modern world; on the interaction between...

Mellan stat och marknad

Ämne: Företagsekonomi
Projektledare: Bengt Lorendahl

I Västeuropa och på andra håll i världen har under de senaste decennierna den så kallade tredje sektorn – mellan den o...

Molekylärgenetiska undersökningar av de finskugriska språkens släktskap

Ämne: Molekylärbiologi, lingvistik
Projektledare: Jan Böhme

Projektets syfte är att använda moderna molekylärgenetiska metoder för att lösa en gammal språkhistorisk knäckfråga –...

Religious and ethnic tolerance

Ämne: Historia
Projektledare: David Gaunt

This is a study of the historical, social, ethnic and governmental preconditions for the widespread ethnic and religious tole...

Säkerhet och samarbete i Östersjöområdet

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Olav Fagelund Knudsen

Projektet behandlar den dynamiska omdaningen runt Östersjön efter 1991.

<...

Social Transition and Democratisation in the Baltic Sea Region

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Elfar Loftsson

The main purpose of this project has been to analyse differences and similarities in democratisation processes, including var...

Stat, städer och samhällelig integration. Det svenska Östersjöväldet och Östersjöområdet under tidigmodern tid

Ämne: Historia
Projektledare: Kekke Stadin

Statsbildningen i Europa under tidigmodern tid har i den moderna forskningen beskrivits som en integreringsprocess på två n...

Sverige under Kalla Kriget

Ämne: Historia, samtidshistoria
Projektledare: Karl Molin

Projektet ingår som en del i det nationella nätverket Sverige under Kalla Kriget (SUKK) som är ett samarbetsprogram för f...

Transnational Relations in the Baltic Sea Region

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Michael Karlsson

The purpose of the project is to map and explain patterns of transnational contacts and lobbying in the Baltic Sea region (th...

Vinarve-Lokalen. En kulturgeografisk analys av landskapsförändringar i en gotländsk bygd under 3000 år

Ämne: Kulturgeografi
Projektledare: Bengt Windelhed

Projektet avser att slutpublicera kulturgeografiska undersökningar inom den gotländska fältarbetslokalen vid Vinarve i Ron...


1998

Argumentativa och retoriska strategier i parlamentariska debatter i Sverige och Polen

Ämne: Retorik
Projektledare: Lennart Hellspong

Politiska parlament är i sin ideala roll forum för ett rationellt beslutsfattande. Det innebär att argument framförs och ...

Ariosoprojektet

Ämne: Historia, samtidshistoria
Projektledare: Lars Ekdahl

Projektet ”Arbetarrörelsens roll i Östersjöområdet. Idéströmningar, vägar till inflytande och betydelse för samhäl...

Bilder i förändring

Ämne: Tyska
Projektledare: Helmut Müssener

Vilka bilder har Östersjöns grannländer och dess invånare av varandra? Hur påverkas dessa bilder eller fördomar, klich...

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektet beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.