Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektet beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Publikationer
För publikationer hänvisas till DiVA-portalen. För att nå alla publikationer registrerade med Östersjöstiftelsen som forskningsfinansiär klicka här. För publikationer kopplade till enskilt projekt använd enkel sökning, välj alternativ ”BETA – Projektposter” och sök på projektnamn. Obs, denna funktion är under utveckling.

Projekt beviljade av Östersjöstiftelsen från och med 2008 och framåt hittar du också i SweCRIS, en nationell databas över svensk bidragsfinansierad forskning.

Projekt


2002

Social change and health developments in Russia and the Baltic Sea Region. Emerging social and regional differences

Ämne: Sociologi, medicinsk sociologi
Projektledare: Denny Vågerö

The research project “Social change and health developments in Russia and the Baltic Sea Region” monitors and analyses social...

Språkets bilder – bildernas språk. Översättning, representation och estetik

Ämne: Slaviska språk, översättning
Projektledare: Lars Kleberg

Projektet ”Språkets bilder – bildernas språk” undersöker nya former av kulturell översättning mellan olika diskurs...

Svensk – tyska kulturförbindelser under medeltiden

Ämne: Börje Westlund, Stefan Mähl
Projektledare: Nordiska språk, tyska

Projektet ska beskriva en del av det språk- och kulturmöte som följde av den omfattande nordtyska bosättningen i svenska ...

Variable Media Landscapes. A Research Program on Social, Cultural and Media Change in the Baltic Sea Area

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Projektledare: Göran Bolin

The aim of the research program Variable Media Landscapes is to theoretically develop an understanding of media’s significa...


2001

American Influences in Europe – Literary, Linguistic and Historical Perspectives

Ämne: Engelska
Projektledare: Kerstin Shands

The trend towards globalization in recent years has resulted in significant changes in many spheres of society in Europe. If ...

Organismer i Östersjön har det inte lätt

Ämne: Biologi, miljövetenskap
Projektledare: Tomas Bollner

Östersjöns organismvärld består av arter som antingen har sitt ursprung i sötvatten eller i marin miljö. Det finns inga...

Östersjöområdets urbanisering och tätortsutveckling

Ämne: Kulturgeografi
Projektledare: Jan Nyström

Projektets syfte är att beskriva, jämföra och förklara urbanisering och tätortsutveckling under 1900-talet i länder med...

Samhällskontrakt och innovationssystem i Litauen och Sverige

Ämne: Nationalekonomi
Projektledare: Thomas Marmefelt

Syftet är att analysera huruvida Östersjöområdet kan utgöra ett innovationssystem genom en jämförande institutionell a...

Samtal mellan vuxna och växande

Ämne: Svenska, språkvetenskap
Projektledare: Åsa Brumark

Mitt projekt är en avknoppning av ett större multietniskt och multidisciplinärt forskningsprojekt som slutrapporterades un...


2000

Den katolska kyrkans roll i polsk vardag

Ämne: Sociologi
Projektledare: Siv Ehn

Då katolska kyrkan är den plats där människor i Polen skapar och upplever gemenskap utanför hemmet, syftar projektet til...

Form, text och tanke. Helena Westermarcks 1900-talsproduktion

Ämne: Litteraturvetenskap, genusstudier
Projektledare: Git Claesson Pipping

Finlandssvenskan Helena Westermarck (1857-1937) var en produktiv målare, skriftställare och politiker. Hon var aktiv på m...

Marinarkeologin i samhälle och forskning – en studie av den svenska utvecklingen

Ämne: Arkeologi, marinarkeologi
Projektledare: Carl Olof Cederlund

Projektet utfördes från september 1999 till slutet av 2001. Det avser genomförandet av en monografi med den rubricerade ti...

Traditionen som utopi- den kontinentala filosofin och det grekiska ursprunget

Ämne: Filosofi
Projektledare: Hans Ruin

Projektet utforskar den så kallade ”kontinentala” filosofin, med rötter i tysk romantik och idealism. Det vill bidra ti...


1999

Banking and Finance in Transition in the Baltic Region

Ämne: Ekonomisk historia
Projektledare: Mats Larsson

This research programme focuses on current changes on the financial markets in the Baltic region. During the last ten years f...

Citizenship in Transition

Ämne: Ekonomisk historia, statsvetenskap, juridik
Projektledare: Ingegerd Municio-Larsson, Marina Thorborg, Gunilla Edelstam

Projektet gällde tre områden, där statens agerande är av yttersta vikt för de individuella medborgarnas möjligheter att...

Democratization: Local and Transnational Perspectives. Comparative Studies from the East European Baltic Sea Region

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Sten Berglund

In a time when the authorities of nation-states are increasingly challenged, both by local and transnational actors, it is im...

Entrepreneurship and Small Business in the Baltic Sea Region

Ämne: Företagsekonomi
Projektledare: Yohanan Stryjan

The project studied entrepreneurship and innovative organizational practices in a variety of institutional environments in Sw...

Environmental perception

Ämne: Kulturgeografi
Projektledare: Vesa-Matti Loiske
...

Media Societies around the Baltic Sea, Communications and Cultures in Transition

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Projektledare: Tom Olsson, Jan Ekecrantz

The project’s primary focus was on the media’s role as mirror and creator of the modern world; on the interaction between...

Mellan stat och marknad

Ämne: Företagsekonomi
Projektledare: Bengt Lorendahl

I Västeuropa och på andra håll i världen har under de senaste decennierna den så kallade tredje sektorn – mellan den o...

Medel och projekt

Samtliga projekt har varit förlagda till Södertörns högskola. Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projektet beviljades medel första gången. Forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen pågår, som regel, i tre år. För ytterligare information om projekten hänvisas till www.sh.se/forskning, till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Publikationer
För publikationer hänvisas till DiVA-portalen. För att nå alla publikationer registrerade med Östersjöstiftelsen som forskningsfinansiär klicka här. För publikationer kopplade till enskilt projekt använd enkel sökning, välj alternativ ”BETA – Projektposter” och sök på projektnamn. Obs, denna funktion är under utveckling.

Projekt beviljade av Östersjöstiftelsen från och med 2008 och framåt hittar du också i SweCRIS, en nationell databas över svensk bidragsfinansierad forskning.