Forskningsanslag
Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projekten startade. För ytterligare information om projekten hänvisas till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Publikationer
För publikationer hänvisas till DiVA-portalen. För att nå alla publikationer registrerade med Östersjöstiftelsen som forskningsfinansiär klicka här. För publikationer kopplade till enskilt projekt använd enkel sökning, välj alternativ ”BETA – Projektposter” och sök på projektnamn. Obs, denna funktion är under utveckling.

Projekt beviljade av Östersjöstiftelsen från och med 2008 och framåt hittar du också i SweCRIS, en nationell databas över svensk bidragsfinansierad forskning.

Projekt


1998

Social Economy, Civil Democracy and Welfare Pluralism

Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Mai-Brith Schartau, Victor Pestoff

The purpose of the research program was to systematize and extend previous knowledge about certain aspects of the institution...

Social utveckling och folkhälsa i östra Europa, särskilt Ryssland och Baltikum

Ämne: Sociologi, medicinsk sociologi
Projektledare: Denny Vågerö

Forskningsprojektet tog sin utgångspunkt i de folkhälsokriser som utvecklades i spåren av Sovjetsystemets kollaps. Vi anal...

Svanarna – Livsformer i förorter till större städer i Östersjöländer

Ämne: Etnologi
Projektledare: Karl-Olov Arnstberg

Projektets syfte har varit att vidga förståelsen för hur vår tids gemenskaper och identiteter i förorter till större st...


Habitus och högre utbildning: ett forskningsprojekt om medier, smak och kulturell dissonans

Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Projektledare: Stina Bengtsson

This research project aims at studying changes in taste structures and cultural preferences among Estonian and Swedish studen...

Loss of grounds as common ground: an interdisciplinary investigation of the common beyond liberal and communitarian claims

Ämne: Filosofi
Projektledare: Marcia Sá Cavalcante Schuback

The suggested project attempts to reconsider the idea of ”commonality”. It envisages the concept of a
common ground for so...

Forskningsanslag
Projekten förtecknas i kronologisk ordning efter det år projekten startade. För ytterligare information om projekten hänvisas till respektive projektledare eller till Östersjöstiftelsens kansli.

Publikationer
För publikationer hänvisas till DiVA-portalen. För att nå alla publikationer registrerade med Östersjöstiftelsen som forskningsfinansiär klicka här. För publikationer kopplade till enskilt projekt använd enkel sökning, välj alternativ ”BETA – Projektposter” och sök på projektnamn. Obs, denna funktion är under utveckling.

Projekt beviljade av Östersjöstiftelsen från och med 2008 och framåt hittar du också i SweCRIS, en nationell databas över svensk bidragsfinansierad forskning.