Svanarna – Livsformer i förorter till större städer i Östersjöländer


Field: Etnologi
Project leader: Karl-Olov Arnstberg
Starting year: 1998
Project type: Project

Projektets syfte har varit att vidga förståelsen för hur vår tids gemenskaper och identiteter i förorter till större städer i östersjöländer – Finland, nordvästra Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Polen, norra Tyskland, Danmark och Sverige – formas. Hur upplevs, formas och hanteras miljöer, kulturella tillhörigheter och etniska markeringar i förortssamhällen, präglade av vår tids omvälvningar, med avseende på politiska gränsdragningar och försörjningsmöjligheter?