Ohälsosamma samhällen? Folkhälsans bestämningsfaktorer i Ryssland och de nya EU-länderna


Field: Sociologi, medicinsk sociologi
Project leader: Denny Vågerö
Starting year: 2005
Project type: Project

Projektet kartlägger och analyserar hur den sociala utvecklingen hänger samman med den dramatiskt försämrade folkhälsan i Östeuropa. På initiativ av European Centre on Health of Societies in Transition (London) har ett nätverk bildats med Södertörns högskolas forskargrupp (SCOHOST) som bas för att särskilt följa utvecklingen i Östersjöområdet och Ryssland.