Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Ohälsosamma samhällen? Folkhälsans bestämningsfaktorer i Ryssland och de nya EU-länderna


Ämne: Sociologi, medicinsk sociologi
Projektledare: Denny Vågerö
Startår: 2005
Projekttyp: Projekt

Projektet kartlägger och analyserar hur den sociala utvecklingen hänger samman med den dramatiskt försämrade folkhälsan i Östeuropa. På initiativ av European Centre on Health of Societies in Transition (London) har ett nätverk bildats med Södertörns högskolas forskargrupp (SCOHOST) som bas för att särskilt följa utvecklingen i Östersjöområdet och Ryssland.