Östen Undén och relationerna till Sovjet


Field: Historia, samtidshistoria
Project leader: Karl Molin
Starting year: 2002
Project type: Project

När Östen Undén tillträdde som svensk utrikesminister sommaren 1945 ansåg han, liksom många svenskar, att förbättrade relationer till Sovjetunionen var den svenska utrikespolitikens huvuduppgift. Denna studie syftar till att undersöka vilka uttryck denna målsättning tog sig i den faktiska politiken, och att följa hur politiken förändrades i takt med att bilden av Sovjet förändrades.