Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Östen Undén och relationerna till Sovjet


Ämne: Historia, samtidshistoria
Projektledare: Karl Molin
Startår: 2002
Projekttyp: Projekt

När Östen Undén tillträdde som svensk utrikesminister sommaren 1945 ansåg han, liksom många svenskar, att förbättrade relationer till Sovjetunionen var den svenska utrikespolitikens huvuduppgift. Denna studie syftar till att undersöka vilka uttryck denna målsättning tog sig i den faktiska politiken, och att följa hur politiken förändrades i takt med att bilden av Sovjet förändrades.