Open Access

Open access (OA) innebär fri tillgång till vetenskaplig information på internet. Open access gör forskningsresultaten mer användbara och tillgängliga för fler.

För de forskare som får anslag från Östersjöstiftelsen gäller att om de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så måste dessa bli fritt tillgängliga på internet. Regeln trädde ikraft den första januari 2011. Tidigare beviljade projekt omfattas inte av detta krav, även om Östersjöstiftelsen gärna ser att alla publicerar open access.

Det finns framför allt två sätt att publicera open access. Antingen kan forskare publicera direkt i en open access tidskrift på nätet där publikationen omedelbart blir fritt tillgänglig eller så kan forskare använda sig av så kallad parallell publicering. Forskaren publicerar då sin artikel som vanligt i en vetenskaplig tidskrift, men har i avtalet med tidskriften tillstånd att samtidigt eller senast inom sex månader arkivera artikeln i ett öppet arkiv, där den är fritt tillgänglig på nätet. Den arkiverade versionen ska utgöra det för publicering slutgranskade och godkända manuskriptet.

De allra flesta svenska lärosäten har i dag ett öppet arkiv. Södertörns högskola har sin publikationsdatabas i DiVA-portalen, som även möjliggör arkivering. De publikationer som registreras i lärosätets öppna arkiv kommer också att bli tillgängliga via den nationella söktjänsten SwePub.
Open access-reglerna gäller ännu så länge enbart vetenskapligt granskade texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel. När det gäller monografier och bokkapitel vill Östersjöstiftelsen uppmuntra forskarna att publicera även dessa fritt tillgängligt på internet.

Östersjöstiftelsen finansierar kostnader för open-accesspublicering med ett schablonbidrag om 30 000 SEK per projekt som läggs till projektets budget.

För ytterligare information och nyttiga länkar om open access, se Kungliga Bibliotekets hemsida om open access.

Ansökningsformulär

Formulär för ansökan om forsknings-
medel för 2019

Ansökningssystemet öppnar igen inför nästa års omgång.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.