Forskningsdelegation 2023

Bengt Larsson

Ordförande i forskningsdelegationen
Professor i sociologi, Linnéuniversitetet


Natalia Ganuza

Vice ordförande i forskningsdelegationen
Professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik, Uppsala universitet


Sverker Molander

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i miljösystem och risk, Chalmers tekniska högskola


Pille Pruulmann-Vengerfeldt

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet


Martina Reuter

Ledamot i forskningsdelegationen
Universitetslektor, genusforskning, Jyväskylä universitet


Krzysztof Stala

Ledamot i forskningsdelegationen
Docent emeritus i Östeuropaforskning, Köpenhamns universitet