Forskningsdelegation 2021

Ann-Marie Ekengren

Vice ordförande i styrelsen och ordförande i forskningsdelegationen
Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet


Helena Sandberg

Ledamot i styrelsen och vice ordförande i forskningsdelegationen
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap verksam vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet


Christofer Edling

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i sociologi, Lunds universitet


Jenny Larsson

Ledamot i styrelsen och forskningsdelegationen
Professor i baltiska språk, Stockholms universitet


Sverker Molander

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i miljösystem och risk, Chalmers tekniska högskola


Søren Overgaard

Ledamot i forskningsdelegationen
Docent i filosofi, Köpenhamns universitet


Maria Sjöberg

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i historia, Göteborgs universitet


Krzysztof Stala

Ledamot i forskningsdelegationen
Docent emeritus i Östeuropaforskning, Köpenhamns universitet