Forskningsdelegation 2022

Ann-Marie Ekengren

Ordförande i forskningsdelegationen
Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet


Helena Sandberg

Vice ordförande i forskningsdelegationen
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap verksam vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet


Bengt Larsson

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i sociologi, Linnéuniversitetet


Katarina Leppänen

Vice ordförande i styrelsen och ledamot i forskningsdelegationen
Professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet


Sverker Molander

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i miljösystem och risk, Chalmers tekniska högskola


Søren Overgaard

Ledamot i forskningsdelegationen
Docent i filosofi, Köpenhamns universitet


Krzysztof Stala

Ledamot i forskningsdelegationen
Docent emeritus i Östeuropaforskning, Köpenhamns universitet