Forskningsdelegation 2023

Katarina Leppänen

Ordförande i forskningsdelegationen och ordförande i styrelsen
Professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet


Bengt Larsson

Vice ordförande i forskningsdelegationen
Professor i sociologi, Linnéuniversitetet


Natalia Ganuza

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik, Uppsala universitet


Sverker Molander

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i miljösystem och risk, Chalmers tekniska högskola


Pille Pruulmann-Vengerfeldt

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet


Martina Reuter

Ledamot i forskningsdelegationen
Senior lecturer, filosofi, University of Jyväskylä


Krzysztof Stala

Ledamot i forskningsdelegationen
Docent emeritus i Östeuropaforskning, Köpenhamns universitet