Forskningsdelegation 2024

Bengt Larsson

Ordförande i forskningsdelegationen
Professor i sociologi, Linnéuniversitetet


Linda Ryan Bengtsson

Vice ordförande i forskningsdelegationen, Ledamot i styrelsen
Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet


Lars-Erik Edlund

Ledamot i forskningsdelegationen, Ledamot i styrelsen
Professor i nordiska språk, Umeå universitet


Natalia Ganuza

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik, Uppsala universitet


Knut Andreas Grimstad

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i Polska, Institutionen för litteratur och europeiska språk, Oslo universitet


Sverker Molander

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i miljösystem och risk, Chalmers tekniska högskola


Anna Persson

Ledamot i forskningsdelegationen
Docent och universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet


Pille Pruulmann-Vengerfeldt

Ledamot i forskningsdelegationen
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet


Martina Reuter

Ledamot i forskningsdelegationen
Universitetslektor, genusforskning, Jyväskylä universitet