Datahanteringsplan

I och med ansökningsomgången år 2021 inför Östersjöstiftelsen krav på datahanteringsplaner för de projekt som beviljas.

Om ett projekt beviljas krävs att det finns en datahanteringsplan för data som genereras inom den forskning som Östersjöstiftelsen beviljar medel för. Planen ska beskriva hur data som samlas in och/eller skapas kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt.

Planen ska inte skickas in till Östersjöstiftelsen, men projektledarens och prefektens signering av den blankett där ansökan godkänns av medelsförvaltaren, innebär att medelsförvaltaren också intygar att en datahanteringsplan kommer att finnas när projektet påbörjas samt att planen underhålls.

Se Vetenskapsrådets webbplats för exempel på utformning av centrala delar i en datahanteringsplan.

Om du har frågor kring hur du ska hantera och lagra dina forskningsdata bör du vända dig till medelsförvaltaren för ditt projekt. Se Södertörns högskolas information och mall för datahanteringsplan.

Senast uppdaterad: 2023-04-25