Aktuellt

2020-10-26

Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2021

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sina årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur…

2020-10-19

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2021!

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2021! Onsdagen den 11 november kl. 13.00-14.30 ordnar Östersjöstiftelsen ett…

2020-10-06

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskningsprojekt som får anslag i årets utlysning…

2020-09-09

Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2021!

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Som tidigare kan medel sökas för postdokprojekt och för två-…

2020-08-27

Nya anvisningar för år 2021

Nya anvisningar för år 2021 läggs ut under mitten av september

2020-06-16

NYHET! Stiftelsens nya stödformer

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen att utvidga de stödformer som forskare kan söka direkt från stiftelsen….

2020-03-19

Information till forskningsprojekt påverkade av Covid-19

Om ett forskningsprojekt riskerar att fördröjas avsevärt på grund av Covid-19-utbrottet och inte kan genomföras…

2020-03-16

Kansli – Covid-19

På grund av Covid-19-utbrottet arbetar Östersjöstiftelsens kansli hemifrån och nås via telefon och e-post.

2020-01-30

Ansökningssystemet är stängt

Ansökningssystemet stängdes onsdagen den 29 januari 2020 klockan 15.00

2020-01-08

Ansökningssystemet är öppet

Ansökningssystemet är öppet och stänger onsdagen den 29 januari 2020 klockan 15.00

2019-11-25

Informationsmöte inför ansökan 2020

Informationsmöte inför ansökan 2020 hålls onsdagen den 4 december kl. 14.00-15.00 i lokal F11. Mötet…

2019-11-08

Projektledare sökes till Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsen söker en projektledare till kansliet som vill vara med och bidra till att utveckla…

2019-11-05

Anvisningar för ansökan om projekt och postdokprojekt 2020

Nu finns anvisningar för ansökan om medel för projekt- och postdokprojekt. Anvisningarna består av a….

2019-10-15

Utvärdering av Östersjöstiftelsens stödformer

Östersjöstiftelsen har anlitat det danska forskningsinstitutet Danish Centre for Studies in Research and Research Policy…

2019-10-14

Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2020

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sitt årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur…

2019-10-09

Information inför utlysning av medel 2020

Östersjöstiftelsen kommer under år 2020 att utlysa medel till projekt och postdokprojekt. Viktiga saker att…

2019-10-01

Östersjöstiftelsen firar 25-årsjubileum

För 25 år sedan bildades Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, STINT, Mistra och SSF, Stiftelsen för strategisk forskning….

2019-09-30

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning…

2019-09-13

Östersjöstiftelsen flyttar till nya lokaler

Östersjöstiftelsen flyttar fredag den 13 september till nya lokaler Ny adress: Östersjöstiftelsen, Alfred Nobels allé…

2019-08-26

Välkommen på konsert!

Välkommen på konsert! Måndagen den 26 augusti livestreamas en konsert i Södertörns högskolas aula. Konserten…