Aktuellt

2024-07-04

Kansliet har semesterstängt

Östersjöstiftelsens kansli har semesterstängt mellan 5/7 – 31/7, vi är åter på plats från den…

2023-11-23

Sara Packalén utsedd till Östersjöstiftelsens nya forskningsdirektör

”Vi är stolta och glada att välkomna Sara Packalén till Östersjöstiftelsen, vi har lyckats göra…

2023-11-08

Välkommen till informationsmöte inför utlysningar 2024

Måndagen den 27 november 2023 kl. 9.00-11.00 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför utlysningar 2024. Mötet…

2023-11-02

Nu finns anvisningar för ansökningar 2024

Anvisningarna gäller fem stödformer: två- och treåriga projekt, postdok-projekt, forskarnätverk, stöd för att anordna konferenser…

2023-10-12

Stiftelsen stödjer 17 forskningsprojekt om Östersjöregionen och Östeuropa

Östersjöstiftelsens styrelse har vid möte den 11 oktober 2023 fattat beslut om vilka ansökningar som…

2023-08-24

Utlysningar 2024

2024 kommer Östersjöstiftelsen utlysa följande stödformer: Storprojekt utlyses vartannat år. Utlysningen gör uppehåll 2024 och…

2023-07-11

Professor Peter Hedström har utsetts till ordförande för Östersjöstiftelsen

Peter Hedström har utsetts till Östersjöstiftelsens ordförande fr.o.m. 7 juli 2023. Han är för närvarande professor…

2023-04-18

Beviljade medel till forskarnätverk och konferenser 2023

Östersjöstiftelsens styrelse har den 18 april 2023 fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som…

2023-03-07

Enkätundersökning om öppen tillgång

Vetenskapsrådet har tagit initiativ till att undersöka vad forskare tycker om publicering med öppen tillgång….

2023-01-25

Förlängt sista ansökningsdatum till 3 februari kl. 15.00

Östersjöstiftelsen förlänger sista ansökningsdatum till fredag den 3 februari 2023 kl. 15.00 inom årets utlysningar…

2023-01-09

Årets utlysningar är öppna

Ansök om medel via stiftelsens ansökningssystem Apply. Se mer information under För forskare. Utlysning Sista…

2022-12-05

Årets beviljade medel från Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsen har under 2022 beviljat totalt knappt 254 miljoner kronor till forskning, forskarutbildning och infrastruktur…

2022-11-02

Välkommen till informationsmöte inför utlysningar 2023

Onsdagen den 30 november 2021 kl. 9.00 till senast 11.00 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför…

2022-10-26

Nu finns anvisningar för ansökningar 2023

Anvisningarna gäller samma fyra stödformer som utlystes under 2022 (två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt,…

2022-10-06

Stiftelsen stärker forskningen om Östersjöregionen och Östeuropa och beviljar 100 miljoner i projektstöd

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar som får anslag i årets utlysning…

2022-09-27

Utlysningar 2023

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen utlysa samma fyra stödformer som under 2022: två- och treåriga projekt,…

2022-04-20

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om ansökningar om forskarnätverk

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i…

2022-03-28

Stödprogram för forskare i behov av skydd

Östersjöstiftelsen fattade under hösten 2021 ett beslut om att inrätta ett stödprogram för riskutsatta forskare…

2022-03-28

Östersjöstiftelsen följer och agerar på utvecklingen i Ukraina

Regeringen uppmanar lärosäten och forskningsfinansiärer att se till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner…

2022-03-03

Med anledning av invasionen av Ukraina

Östersjöstiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och…

2021-11-19

Östersjöstiftelsens årliga beslut om medel år 2022

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sina årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur…

2021-10-20

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2022

Tisdagen den 9 november 2021 kl. 13.00-14.30 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför ansökan 2022. Mötet…

2021-10-18

Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2022

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Medel kan sökas för postdokprojekt, två- eller treåriga projekt, storprojekt…

2021-10-06

Stiftelsen stödjer 14 forskningsprojekt om Östersjöregionen och Östeuropa

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar som får anslag i årets utlysning…

2021-09-13

Utlysningar 2022

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen utlysa samma fyra stödformer som under 2021: två- och treåriga projekt,…

2021-04-14

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om ansökningar om forskarnätverk

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i…

2020-10-26

Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2021

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sina årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur…

2020-10-19

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2021!

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2021! Onsdagen den 11 november kl. 13.00-14.30 ordnar Östersjöstiftelsen ett…

2020-10-06

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskningsprojekt som får anslag i årets utlysning…

2020-09-09

Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2021!

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Som tidigare kan medel sökas för postdokprojekt och för två-…

2020-08-27

Nya anvisningar för år 2021

Nya anvisningar för år 2021 läggs ut under mitten av september

2020-06-16

NYHET! Stiftelsens nya stödformer

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen att utvidga de stödformer som forskare kan söka direkt från stiftelsen….

2020-03-19

Information till forskningsprojekt påverkade av Covid-19

Om ett forskningsprojekt riskerar att fördröjas avsevärt på grund av Covid-19-utbrottet och inte kan genomföras…

2019-11-25

Informationsmöte inför ansökan 2020

Informationsmöte inför ansökan 2020 hålls onsdagen den 4 december kl. 14.00-15.00 i lokal F11. Mötet…

2019-11-05

Anvisningar för ansökan om projekt och postdokprojekt 2020

Nu finns anvisningar för ansökan om medel för projekt- och postdokprojekt. Anvisningarna består av a….

2019-10-15

Utvärdering av Östersjöstiftelsens stödformer

Östersjöstiftelsen har anlitat det danska forskningsinstitutet Danish Centre for Studies in Research and Research Policy…

2019-10-14

Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2020

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sitt årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur…

2019-10-09

Information inför utlysning av medel 2020

Östersjöstiftelsen kommer under år 2020 att utlysa medel till projekt och postdokprojekt. Viktiga saker att…

2019-10-01

Östersjöstiftelsen firar 25-årsjubileum

För 25 år sedan bildades Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, STINT, Mistra och SSF, Stiftelsen för strategisk forskning….

2019-09-30

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning…

2019-09-13

Östersjöstiftelsen flyttar till nya lokaler

Östersjöstiftelsen flyttar fredag den 13 september till nya lokaler Ny adress: Östersjöstiftelsen, Alfred Nobels allé…

2019-08-26

Välkommen på konsert!

Välkommen på konsert! Måndagen den 26 augusti livestreamas en konsert i Södertörns högskolas aula. Konserten…

2019-08-12

Viktiga datum för ansökningar 2019

Nya anvisningar för ansökan läggs ut på webbplatsen måndagen den 28 januari 2019. Ansökningssystemet öppnar…

2019-08-07

Information inför utlysning av medel 2019

Välkommen till WordPress. Detta är ditt första inlägg. Du kan redigera det eller ta bort…

2019-01-11

Informationsmöte inför årets ansökningar

Informationsmöte inför årets ansökningsomgång. Östersjöstiftelsen informerar om och svarar på frågor om ansökningar om projekt…

2019-01-11

Viktiga datum för ansökningar 2019

Nya anvisningar för ansökan läggs ut på webbplatsen måndagen den 28 januari 2019. Ansökningssystemet öppnar…

2018-10-26

Information inför utlysning av medel 2019

Östersjöstiftelsen kommer under 2019 att utlysa medel till projekt och postdok-projekt. Sista ansökningsdag för projekt…

2018-10-16

Östersjöstiftelsen beviljar 180,5 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen har beviljat 180,5 miljoner kronor till Södertörns högskola. Huvuddelen av medlen går till forskningsprojekt,…

2018-09-27

Nya projekt 2019

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning…

2018-01-11

Ansökan om projektbidrag – Nyheter 2018

Nyheter och förändringar inför årets ansökningsomgång presenteras nedan i åtta punkter. Övrig information finns under…

2017-11-14

Utlysning – projektbidrag med start 1 januari 2019

Sista dag för ansökan om projektbidrag för projekt som startar den 1 januari 2019 är…

2017-10-12

181 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap…

2017-09-28

Nya projektbidrag 2018

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 26 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 77 inkomna…

2017-08-24

Beslut om nya projekt den 28 september

Östersjöstiftelsens styrelse kommer den 28 september 2017 fatta beslut om vilka nya projekt som beviljas…

2017-03-30

76 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång

Östersjöstiftelsen har mottagit 76 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång. Stiftelsens forskningsdelegation kommer i slutet…

2016-12-02

Utlysning – projektbidrag med start 2018

Sista dag för ansökan om projektbidrag för projekt som startar den 1 januari 2018 är…

2016-10-27

176 miljoner till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap…

2016-10-12

Nya projektbidrag 2017

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,6 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 74 inkomna…

2016-07-07

Östersjöstiftelsens nya styrelse från 2016-07-01

Styrelsen är Östersjöstiftelsens högsta beslutande organ, och utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen…

2016-01-11

Utlysning – projektbidrag

SIsta dag för ansökan om projektbidrag för projekt som startar 1 januari 2017 är onsdagen…

2015-10-22

178 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap…

2015-09-22

Nya projektbidrag 2016

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,7 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 73 inkomna…

2014-10-10

178 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap…

2014-09-15

Nya projektbidrag 2015

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 26,9 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 75…

2014-03-18

Kungliga vetenskapsakademins granskning av Östersjöstiftelsen är nu slutförd

Under senvåren 2013 utsågs en granskningsgrupp bestående av Michael Sohlman (ordf.), Anders Malmberg och Per…

2013-12-04

2014 års utlysning om projektbidrag

Sista ansökningsdag för ansökan om projektbidrag är onsdagen den 26 mars 2014 kl 16:00. Ansökningssystemet…

2013-11-05

181 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap…

2013-09-26

Nya projektbidrag 2014

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,3 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 66…

2013-09-23

Beslut om nya projektbidrag den 26 september

Östersjöstiftelsens styrelse kommer den 26 september 2013 fatta beslut om vilka nya projekt som beviljas…

2013-07-05

Östersjöstiftelsen har fått ny styrelse

Styrelsen är Östersjöstiftelsens högsta beslutande organ, och utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen…

2013-04-02

66 ansökningar om projektbidrag inkom till Östersjöstiftelsen i årets ansökningsomgång

Östersjöstiftelsen har mottagit 66 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång. Stiftelsens forskningsdelegation kommer under maj…

2012-12-07

Fyraårigt stöd inom hållbar utveckling

Forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas, Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen har gemensamt utlyst åtta stycken fyraåriga forskningsstöd…

2012-10-19

Projektkatalog uppdaterad med nya projekt 2013

De fjorton projekt som av Östersjöstiftelsens styrelse beviljats bidrag med start 2013 finns nu presenterade…

2012-10-19

175 miljoner kronor till Södertörns högskola för 2013

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap…

2012-09-26

Nya projektbidrag 2013

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 24,2 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 71…

2012-08-27

Beslut om nya projekt 4 oktober

Östersjöstiftelsens styrelse kommer den 4 oktober 2012 fatta beslut om vilka nya projekt som beviljas…

2012-04-27

71 ansökningar om projektbidrag inkom till Östersjöstiftelsen i årets ansökningsomgång

Östersjöstiftelsen har mottagit 71 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång, vilket är samma antal som…

2012-03-25

Utlysning: Forskningsstöd för forskare inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om hållbar utveckling

Utlysningen är en strategisk satsning då stödet ger innehavaren möjlighet att under en längre tid…

2012-01-18

2012 års utlysning av projektbidrag

Alla ansökningar måste vara insända till Östersjöstiftelsen senast den 4 april kl 16:00. 

2012-01-12

Ny ordförande och ny ledamot

Senior Advisor Gillis Cullin har utsetts till ny ordförande för Östersjöstiftelsen. Gillis Cullin var tidigare…

2011-11-25

175 miljoner till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med…

2011-10-27

Nya projektbidrag 2012

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 24,3 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 71…

2011-09-23

Östersjöstiftelsen beslutar om nya projekt den 27 oktober

Östersjöstiftelsen kommer vid sitt sammanträde den 27 oktober att fatta beslut om vilka projektansökningar som…

2010-12-22

Röster om Östersjöstiftelsen – utvärderingsrapport

Utvärderingen har på stiftelsens uppdrag gjorts av Faugert & Co Utvärdering AB och centrala frågor…