Styrelse

Karin Röding

Ordförande i styrelsen
Tidigare generaldirektör, Universitets- och högskolerådet


Katarina Leppänen

Vice ordförande i styrelsen och ledamot i forskningsdelegationen
Professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet


Lars-Erik Edlund

Ledamot i styrelsen
Professor i nordiska språk, Umeå universitet


Anders Ljunggren

Ledamot i styrelsen
Tidigare ambassadör


Anna Malm Bernsten

Ledamot i styrelsen och placeringsdelegationen
Senior konsult 


Ilkka Henrik Mäkinen

Ledamot i styrelsen
Professor i sociologi, Uppsala universitet


Stefan Nyström

Ledamot i styrelsen och placeringsdelegationen
Avdelningschef, Naturvårdsverket


Linda Ryan Bengtsson

Ledamot i styrelsen
Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet


Göran von Sydow

Ledamot i styrelsen
Direktör, Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier)

Så utses styrelsen

Styrelsen utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Förslag till ledamöter (sex stycken) lämnas av Kungliga Vetenskapsakademin, universitet och högskolor samt myndighetscheferna för Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet Formas och Verket för innovationssystem (Vinnova). En ledamot föreslås av styrelsen själv.

Mandatperioden är 1 juli 2022 till 30 juni 2025.