Styrelse

Lars Haikola

Ordförande i styrelsen och ordförande i placeringsdelegationen
tidigare universitetskansler


Ann-Marie Ekengren

Vice ordförande i styrelsen och ordförande i forskningsdelegationen
Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet


Åke Gustafson

Ledamot i styrelsen och vice ordförande i placeringsdelegationen
tidigare vd, Försäkringsbranschens pensionskassa


Jenny Larsson

Ledamot i styrelsen
Professor i baltiska språk, Stockholms universitet


Katarina Leppänen

Ledamot i styrelsen och forskningsdelegationen
Professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet


Anders Ljunggren

Ledamot i styrelsen
Tidigare ambassadör


Ilkka Henrik Mäkinen

Ledamot i styrelsen
Professor i sociologi, Uppsala universitet


Stefan Nyström

Ledamot i styrelsen och placeringsdelegationen
Avdelningschef, Naturvårdsverket


Helena Sandberg

Ledamot i styrelsen och vice ordförande i forskningsdelegationen
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap verksam vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet

Så utses styrelsen

Styrelsen utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter).

Förslag till ledamöter (sex stycken) lämnas av Kungl. Vetenskapsakademin, universitet och högskolor samt myndighetscheferna för Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet Formas och Verket för innovationssystem (Vinnova). En ledamot föreslås av styrelsen själv. Mandatperioden är 1 juli 2019 till 30 juni 2022.