Styrelse

Peter Hedström

Ordförande i styrelsen
Professor i analytisk sociologi, Linköpings universitet


Ilkka Henrik Mäkinen

Vice ordförande i styrelsen
Professor i sociologi, Uppsala universitet


Lars-Erik Edlund

Ledamot i styrelsen
Professor i nordiska språk, Umeå universitet


Romulo Enmark

Ledamot i styrelsen
Fd rektor


Laura Hartman

Ledamot i styrelsen
Docent i nationalekonomi


Anders Ljunggren

Ledamot i styrelsen
Tidigare ambassadör


Anna Malm Bernsten

Ledamot i styrelsen och vice ordförande i placeringsdelegationen
Senior konsult 


Stefan Nyström

Ledamot i styrelsen och placeringsdelegationen
Avdelningschef, Naturvårdsverket


Linda Ryan Bengtsson

Ledamot i styrelsen
Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet

Så utses styrelsen

Styrelsen utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Förslag till ledamöter (sex stycken) lämnas av Kungliga Vetenskapsakademin, universitet och högskolor samt myndighetscheferna för Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet Formas och Verket för innovationssystem (Vinnova). En ledamot föreslås av styrelsen själv.

Mandatperioden är 1 juli 2022 till 30 juni 2025.