Ansökan om forskningsmedel

Östersjöstiftelsen utlyser medel till två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt, forskarnätverk, stöd för att anordna konferenser och stöd till publicering. Medel kan sökas av enskilda forskare eller grupper av forskare. Utlysning av medel sker en gång per år.

Forskarna är fria att själva formulera sina forskningsfrågor, dock inom ramen för det ämnesmässiga tema som gäller för Östersjöstiftelsen.

Ansökan om medel för nya forskningsprojekt görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem.
I ansökningssystemet kan du också se dina tidigare ansökningar och slutredovisa pågående projekt.

Översikt – Stiftelsens stödformer 2023

StödformTvå- och treåriga projektPostdok-projektStorprojektForskarnätverkStöd för att anordna konferenserStöd till publicering
Medel söks förforskningforskningforskningnätverkandekonferenspublikation
Kan sökas avenskild forskare eller mindre grupp av forskareenskild forskare, upp till tre år efter doktorsexamen, doktorand som kommer att ha avlagt doktorsexamen innan projektperiodens startgrupp om minst fyra forskare, starkt internationellt inslag i forskargruppengrupp av forskare, en övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverigeenskild forskaretidigare projektledare för ett Östersjöstiftelse-finansierat forskningsprojekt, upp till 3 år efter slutredovisning
Projektperiod2 eller 3 år2 år4 eller 5 år1 år1 år1 år
Projektstart1 januari 20241 januari 20241 januari 20241 september 2023beslutsdatumbeslutsdatum
Ett extra dispositionsår läggs till projektets löptidjajajanejnejnej
Sökbart beloppmax. 6 mkr för ett treårigt projekt max. 4 mkr för ett tvåårigt projekt  lönemedel kan omfatta 80–100% av heltidstjänst per årmax. 25 mkr för ett femårigt storprojekt max. 20 mkr för ett fyraårigt storprojekt  max. 150 000 krendast kostnader i samband med konferensendast kostnader i samband med publikation
MedelsförvaltareSödertörns högskolaSödertörns högskolaSödertörns högskolalärosäte i Sverige, nätverket ska dock inkludera forskare vid Södertörns högskolaSödertörns högskolalärosäte i Sverige
Kan doktorander ingå i ansökan?nejnejjajaej relevantej relevant
Antal steg i förfarandet221111
Utlysningen öppnar9 januari 2023
kl. 9.00
9 januari 2023
kl. 9.00
9 januari 2023 kl. 9.009 januari 2023
kl. 9.00
9 januari 2023 kl. 9.009 januari 2023
kl. 9.00
Sista ansökningsdagsteg 1:
1 februari 2023
kl. 15.00, steg 2:
26 april 2023
kl. 15.00
steg 1:
1 februari 2023 kl. 15.00, steg 2:
26 april 2023
kl. 15.00
1 februari 2023
kl. 15.00
1 februari 2023
kl. 15.00
ansökningar kan skickas in fortlöpande, 30 november 2023
kl. 15.00
ansökningar kan skickas in fortlöpande,
30 november 2023 kl. 15.00
Beslutsdatum11 oktober 202311 oktober 202311 oktober 202318 april 2023beslut fattas fyra gånger per årbeslut fattas fyra gånger per år

För detaljerad information se anvisningar för stödformer.

Senast uppdaterad: 2022-10-26