Ansökan om forskningsmedel

Östersjöstiftelsen ger anslag till två- och treåriga projekt, postdokprojekt, storprojekt och forskarnätverk. Medel kan sökas av enskilda forskare eller grupper av forskare.

Forskarna är fria att själva formulera sina forskningsfrågor, dock inom ramen för det ämnesmässiga tema som gäller för Östersjöstiftelsen.

Utlysning av medel sker en gång per år.

Ansökan om medel för nya forskningsprojekt görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem.

I Östersjöstiftelsens ansökningssystem Apply kan du se tidigare ansökningar, slutredovisa forskningsprojekt och göra ansökningar.

Översikt – Stiftelsens stödformer 2022

För detaljerad information se anvisningar för stödformer.