Ansökan om forskningsmedel

Östersjöstiftelsen utlyser medel till två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt, forskarnätverk, stöd för att anordna konferenser och stöd till publicering. Medel kan sökas av enskilda forskare eller grupper av forskare. Utlysning av medel sker en gång per år.

Forskarna är fria att själva formulera sina forskningsfrågor, dock inom ramen för det ämnesmässiga tema som gäller för Östersjöstiftelsen.

Ansökan om medel för nya forskningsprojekt görs via Östersjöstiftelsens ansökningssystem.
I ansökningssystemet kan du också se dina tidigare ansökningar och slutredovisa pågående projekt.

Översikt – Stiftelsens stödformer 2024

StödformTvå- och treåriga projektPostdok-projektForskarnätverkStöd för att anordna konferenserStöd till publicering
Medel söks förforskningforskningnätverkandekonferenspublikation
Kan sökas avenskild forskare eller mindre grupp av forskareenskild forskare, upp till tre år efter doktorsexamen, doktorand som kommer att ha avlagt doktorsexamen innan projektperiodens startgrupp av forskare, önskvärt att en övervägande del av deltagarna kommer från forskningsmiljöer utanför Sverigeenskild forskaretidigare projektledare för ett Östersjöstiftelse-finansierat forskningsprojekt, upp till 3 år efter slutredovisning
Projektperiod2 eller 3 år2 år1 år1 år1 år
Projektstart1 januari 20251 januari 20251 september 2024beslutsdatumbeslutsdatum
Ett extra dispositionsår läggs till projektets löptidjajanejnejnej
Sökbart beloppmax. 6 mnkr för ett treårigt projekt max. 4 mnkr för ett tvåårigt projekt  lönemedel kan omfatta 80–100% av heltidstjänst per årmax. 150 000 krendast kostnader i samband med konferensendast kostnader i samband med publikation
MedelsförvaltareSödertörns högskolaSödertörns högskolalärosäte i Sverige, nätverket ska dock inkludera forskare vid Södertörns högskolaSödertörns högskolalärosäte i Sverige
Kan doktorander ingå i ansökan?nejnejjaej relevantej relevant
Antal steg i förfarandet22111
Utlysningen öppnar8 januari 2024 kl. 9.008 januari 2024 kl. 9.008 januari 2024 kl. 9.008 januari 2024 kl. 9.008 januari 2024 kl. 9.00
Sista ansökningsdagsteg 1:
31 januari 2024 kl. 15.00,
steg 2:
24 april 2024 kl. 15.00
steg 1:
31 januari 2024 kl. 15.00,
steg 2:
24 april 2024 kl. 15.00
31 januari 2024 kl. 15.0029 februari 2024,
31 maj 2024,
31 augusti 2024,
29 november 2024 kl. 15.00
29 februari 2024,
31 maj 2024,
31 augusti 2024,
29 november 2024 kl. 15.00
Beslutsdatum8 oktober 20248 oktober 202417 april 2024beslut fattas fyra gånger per år: i mars, juni, september och decemberbeslut fattas fyra gånger per år: i mars, juni, september och december

För detaljerad information se anvisningar för stödformer.

Senast uppdaterad: 2023-10-27