Bedömarpaneler 2023

Postdok-projekt och två- och treåriga projekt

Ansökningar om postdokprojekt och två- och treåriga projekt bedöms av Östersjöstiftelsens forskningsdelegation.


Storprojekt

Ansökningar om storprojekt bedöms av en panel med fyra ledamöter med möjlighet att tillkalla ytterligare ledamöter.

Ledamöterna är:

  • Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, ordförande i bedömarpanelen
  • Ann-Marie Ekengren, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Helge Jordheim, professor i kulturhistoria vid Universitetet i Oslo
  • Jesper Kallestrup, professor i filosofi, University of Aberdeen

Forskarnätverk

Ansökningar om forskarnätverk bedöms av ordföranden och vice ordföranden för stiftelsens forskningsdelegation.


Stöd för att anordna konferenser och stöd till publicering

Ansökningar om stöd till att anordna konferenser och stöd till publicering bereds av stiftelsens forskningsdirektör tillsammans med ordföranden för stiftelsens forskningsdelegation.

Senast uppdaterad: 2023-04-24