Bedömarpaneler

Postdok-projekt och två- och treåriga projekt

Ansökningar om postdokprojekt och två- och treåriga projekt bedöms av Östersjöstiftelsens forskningsdelegation.


Forskarnätverk

Ansökningar om forskarnätverk bedöms av ordföranden och vice ordföranden för stiftelsens forskningsdelegation.


Stöd för att anordna konferenser och stöd till publicering

Ansökningar om stöd till att anordna konferenser och stöd till publicering bereds av stiftelsens forskningsdirektör tillsammans med ordföranden för stiftelsens forskningsdelegation.

Senast uppdaterad: 2023-11-02