Bedömarpaneler 2022

Postdok-projekt och två- och treåriga projekt

Ansökningar om postdokprojekt och två- och treåriga projekt bedöms av Östersjöstiftelsens forskningsdelegation.


Storprojekt

Ansökningar om storprojekt bedöms av en panel med fyra ledamöter med möjlighet att tillkalla ytterligare ledamöter.

Ledamöterna är:

  • Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, verksam vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet, ordförande i bedömarpanelen
  • Ann-Marie Ekengren, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Helge Jordheim, professor i kulturhistoria vid Universitetet i Oslo
  • Jesper Kallestrup, professor i filosofi, University of Aberdeen

Forskarnätverk

Ansökningar om forskarnätverk bedöms av

  • Ann-Marie Ekengren, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, verksam vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet

Senast uppdaterad: 2022-10-25