Med anledning av kriget i Ukraina

På denna sida finns samlad information med anledning av kriget i Ukraina.

Östersjöstiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. Stiftelsen stödjer därmed forskare från denna region, från Ukraina, från Ryssland, men också från många andra länder i regionen. Stiftelsen stödjer också forskningsprojekt som berör Ukraina.

Se hela uttalandet från stiftelsen och en sammanställning av projekt som handlar om Ukraina finansierade av stiftelsen.

Konsekvenser för finansierad verksamhet

Östersjöstiftelsen följer regeringens uppmaning att se till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör samt att inga nya kontakter initieras. Östersjöstiftelsen har inga institutionella samarbeten i Ryssland eller Belarus och kommer inte att finansiera forskningssamarbeten med kopplingar till ryska eller belarusiska staten.

Följande gäller för:

Pågående forskningsprojekt

Medel från Östersjöstiftelsen får inte föras över till statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Om ett pågående projekt inte kan genomföras enligt plan under nuvarande omständigheter rekommenderas projektledaren att kontakta stiftelsen och skicka en ansökan om ändring i projektet inklusive en uppdaterad projektplan till stiftelsen.

Nya forskningsprojekt

Det vilar ett ansvar på anslagsförvaltaren att göra en bedömning av om ny finansiering av samarbeten är i linje med regeringens riktlinjer. Vid eventuell ny finansiering av forskningsprojekt med koppling till ryska eller belarusiska forskare kommer Östersjöstiftelsen att göra en bedömning i enlighet med regeringens riktlinjer i varje enskilt fall. Finansiering från Östersjöstiftelsen får inte vidareförmedlas till statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Bedömning av ansökningar

Östersjöstiftelsen kommer inte att anlita externa sakkunniga som har sin anställning vid statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Stöd till forskare från Ukraina

Östersjöstiftelsen utökar temporärt stödprogrammet för riskutsatta forskare, med placering vid Södertörns högskola. Läs mer om stödprogrammet för riskutsatta forskare.

Stiftelsen och Södertörns högskola undersöker även andra möjligheter till stöd för forskare från Ukraina.

Kontakt

För information om stödprogrammet för riskutsatta forskare kontakta:
Sara Packalén, sara.packalen@ostersjostiftelsen.se,
Kontaktperson på Södertörns högskola: Andreas Åkerlund, andreas.akerlund@sh.se

Angående pågående och nya projekt kontakta:
Patricia V. Tella, patricia.v.tella@ostersjostiftelsen.se

Senast uppdaterad: 2022-04-05