Halvtidsuppföljning

Uppföljning av projekt finansierade av Östersjöstiftelsen

Från och med 2021 har Östersjöstiftelsen infört halvtidsuppföljning av pågående forskningsprojekt. Uppföljningen består av dels ett antal frågor, en halvtidsrapport, som ska besvaras skriftligt av projektledaren, dels ett möte med projektledaren och ledamöter i stiftelsens forskningsdelegation vilken ansvarar för bedömningar av ansökningar om forskningsprojekt.

Syfte med uppföljningen

Syftet med uppföljningen är att stämma av att projektet fortskrider och är ett tillfälle för såväl projektledaren som forskningsdelegationen och stiftelsens kansli att få diskutera projektet. För stiftelsen är uppföljningen också en möjlighet att få återkoppling på tidigare beslut och att samla på sig erfarenheter om själva stödformen forskningsprojekt.

Anvisningar för halvtidsrapportering

När ditt projekt är aktuellt för halvtidsuppföljning kommer du som är projektledare att bli kontaktad av stiftelsens kansli med mer information.

Längre ner hittar du en mall för halvtidsrapporten med frågor att besvara. Halvtidsrapporten skickas in i stiftelsens ansökningssystem.

Senast uppdaterad: 2023-04-25

Filer
Mall för halvtidsrapport/ Mid-term report template