För forskare

Östersjöstiftelsen ger anslag till forskningsprojekt som söks av enskilda forskare eller mindre grupper av forskare och postdokprojekt som söks av enskilda forskare. Södertörns högskola ska vara anslagsförvaltare för forskningsprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen.

Utlysning av medel till forskningsprojekt sker en gång per år. Ansökan om medel görs via Östersjöstiftelsens webbplats.

Ansökningssystemet är nu stängt.

Östersjöstiftelsen utlyser medel till forskningsprojekt en gång per år. Medel som kan sökas omfattar två typer: projekt och postdokprojekt. Anvisningar för kommande utlysning annonseras under Aktuellt.