Angivande av Östersjöstiftelsen som finansiär

Vid publicering och annan spridning av forskningsresultat ska det anges att forskningen bedrivits med medel från Östersjöstiftelsen. Vid publicering av vetenskapliga originalartiklar ska namnet Östersjöstiftelsen eller The Foundation for Baltic and East European Studies anges under rubriken ”Acknowledgements” eller motsvarande rubrik.

Här kan du ladda ner Östersjöstiftelsens logotyp:

Östersjöstiftelsens logga liggande
Östersjöstiftelsens logga stående