Öppen tillgång och spridning av forskningsresultat

Öppen tillgång eller open access innebär öppen tillgång till vetenskaplig information på internet och syftar till att göra forskningsresultaten mer användbara och tillgängliga för fler.

Forskare med anslag från Östersjöstiftelsen ska publicera sina forskningsresultat öppet tillgängligt på internet. Det gäller sakkunnigbedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer.

Det finns framför allt två sätt att publicera öppet tillgängligt. Antingen kan forskare publicera direkt i en öppet tillgänglig tidskrift på nätet där publikationen omedelbart blir fritt tillgänglig eller så kan forskare använda sig av så kallad parallell publicering. Forskaren publicerar då sin artikel som vanligt i en vetenskaplig tidskrift, men har i avtalet med tidskriften tillstånd att samtidigt eller senast inom sex månader arkivera artikeln i ett öppet arkiv, där den är fritt tillgänglig på nätet. Den arkiverade versionen ska utgöra det för publicering slutgranskade och godkända manuskriptet.

De allra flesta svenska lärosäten har i dag ett öppet arkiv. Södertörns högskola har sin publikationsdatabas i DiVA-portalen, som även möjliggör arkivering. De publikationer som registreras i lärosätets öppna arkiv kommer också att bli tillgängliga via den nationella söktjänsten SwePub.

Öppen tillgång reglerna gäller ännu så länge enbart vetenskapligt granskade texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel. När det gäller monografier och bokkapitel vill Östersjöstiftelsen uppmuntra forskarna att i första hand publicera även dessa fritt tillgängligt på internet.

Östersjöstiftelsen finansierar kostnader för spridning av projektets resultat med ett schablonbidrag vilket läggs till automatiskt av ansökningssystemet. Dessa kostnader kan omfatta till exempel tryckning, språkgranskning, översättning och publicering med öppen tillgång.

Se ytterligare information om öppen tillgång på Kungliga Bibliotekets webbplats.