Projektdatabas

Ansök om medel för forskning

Östersjöstiftelsen utlyser medel en gång per år. Medel som kan sökas omfattar sex typer: två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt, forskarnätverk, stöd för att anordna konferenser och stöd till publicering. Anvisningar för kommande utlysningar annonseras under För forskare.

Pågående utlysningar:

Aktuellt


Östersjöstiftelsen söker forskningsdirektör

Östersjöstiftelsen bildades av den svenska regeringen 1994. Den är en fristående stiftelse som har till...

Östersjöstiftelsen söker projektledare för forskningsstöd (vikariat)

Har du avlagt en masterexamen inom samhällsvetenskap och/eller humaniora och har ett stort intresse för...

Utlysningar 2024

2024 kommer Östersjöstiftelsen utlysa följande stödformer: Storprojekt utlyses vartannat år. Utlysningen gör uppehåll 2024 och...

Professor Peter Hedström har utsetts till ordförande för Östersjöstiftelsen

Peter Hedström har utsetts till Östersjöstiftelsens ordförande fr.o.m. 7 juli 2023. Han är för närvarande professor...

Beviljade medel till forskarnätverk och konferenser 2023

Östersjöstiftelsens styrelse har den 18 april 2023 fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som...
Fler nyheter

Viktiga datum


11
okt

Beslut om ansökningar

Beslut om huruvida ansökningar om två- och treåriga projekt, postdok-projekt och storprojekt beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse onsdagen den 11 oktober 2023.


27
nov

Informationsmöte inför ansökan 2024

Ett informationsmöte inför ansökan 2024 hålls digitalt den 27 november 2023 kl. 09.00. Mötet kommer att hållas på engelska.


30
nov

Sista ansökningsdag för konferensstöd och publiceringsstöd

Sista ansökningsdag för stöd att anordna konferenser och publiceringsstöd är torsdagen den 30 november 2023 kl. 15.00. Ansökningar kan skickas in fortlöpande under utlysningstiden. Beslut fattas fyra gånger per år.


Snabbfakta om Östersjöstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola


Stiftelsen och högskolan är självständiga organisationer med olika regelverk, men med ett gemensamt mål att verka för högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa


Det tilldelade kapitalet var cirka 1,3 miljarder SEK


Sedan start har stiftelsen delat ut knappt 4,5 miljarder SEK


Trots en utdelning om tre gånger det tilldelade kapitalet så var stiftelsens kapital vid slutet av 2022 knappt 8 miljarder SEK


Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål

Snabbfakta stiftelsens finansiering 2022

94 forskningsprojekt pågick under året


168 miljoner kronor har utbetalats i anslag för verksamhet utförd under år 2022


Av 47 ansökningar om två- och treåriga projekt beviljades 12


Av 14 ansökningar om postdok-projekt beviljades 4


Av 4 ansökningar om storprojekt beviljades 1


Av 5 ansökningar om forskarnätverk beviljades 4


3 bedömarpaneler beredde ansökningarna


65 externa sakkunniga deltog i beredningsarbetet


321 forskare ingick i pågående projekt och postdok-projekt


82 doktorander finansierades helt eller delvis, de flesta inom forskarskolan BEEGS, The Baltic and East European Graduate School


209 anställda vid Södertörns högskola finansierades helt eller delvis (doktorander ej inräknade)


18 professorer finansierades inom ett särskilt professorsprogram