Projektdatabas

Ansök om medel för forskning 2023

Medel som kan sökas omfattar sex stödformer:

Stöd kan sökas individuellt eller i grupp. Se mer under För forskare. Sista ansökningsdag för forskningsprojekt är 1 februari 2023. Informationsmöte hålls digitalt, på engelska, den 30 november 2022 kl. 9.00.

Aktuellt


Välkommen till informationsmöte inför utlysningar 2023

Onsdagen den 30 november 2021 kl. 9.00 till senast 11.00 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför...

Nu finns anvisningar för ansökningar 2023

Anvisningarna gäller samma fyra stödformer som utlystes under 2022 (två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt,...

Stiftelsen stärker forskningen om Östersjöregionen och Östeuropa och beviljar 100 miljoner i projektstöd

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar som får anslag i årets utlysning...

Utlysningar 2023

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen utlysa samma fyra stödformer som under 2022: två- och treåriga projekt,...

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om ansökningar om forskarnätverk

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i...
Fler nyheter

Viktiga datum


30
nov

Informationsmöte inför ansökan 2023

Mötet hålls digitalt den 30 nov 2022 kl. 09.00, på engelska.


9
jan

Utlysningar öppnar

Utlysningar för alla stödformer öppnar måndagen den 9 januari 2023 kl. 9.00.


1
feb

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdokprojekt i steg 1, samt storprojekt och forskarnätverk är onsdagen den 1 februari 2023 kl. 15.00.mar

Besked om projekt och postdok efter steg 1

Besked om huruvida ansökningar om två- och treåriga projekt och postdok-projekt har beviljats att gå vidare till steg 2 lämnas i mars 2023.


18
apr

Beslut om forskarnätverk

Beslut om huruvida ansökningar om forskarnätverk beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse tisdagen den 18 april 2023.


18
apr

Besked om storprojekt

Besked om huruvida ansökningar om storprojekt har beviljats att gå vidare till sakkunniggranskning och intervju skickas tisdagen den 18 april 2023.


26
apr

Sista ansökningsdag för projekt och postdok i steg 2

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdok-projekt i steg 2 är onsdagen den 26 april 2023 kl. 15.00.


11
okt

Beslut om ansökningar

Beslut om huruvida ansökningar om två- och treåriga projekt, postdok-projekt och storprojekt beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse onsdagen den 11 oktober 2023.


30
nov

Sista ansökningsdag för konferensstöd och publiceringsstöd

Sista ansökningsdag för stöd att anordna konferenser och publiceringsstöd är torsdagen den 30 november 2023 kl. 15.00. Ansökningar kan skickas in fortlöpande under utlysningstiden. Beslut fattas fyra gånger per år.


Snabbfakta om Östersjöstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola


Stiftelsen och högskolan är självständiga organisationer med olika regelverk, men med ett gemensamt mål att verka för högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa


Det tilldelade kapitalet var cirka 1,3 miljarder SEK


Sedan start har stiftelsen delat ut drygt 4 miljarder SEK


Trots en utdelning om tre gånger det tilldelade kapitalet så var stiftelsens kapital vid slutet av 2021 drygt 9 miljarder SEK


Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål

Snabbfakta stiftelsens finansiering 2021

81 forskningsprojekt pågick under året


148 miljoner kronor har utbetalats i anslag för verksamhet utförd under år 2021


Av 53 ansökningar om två- och treåriga projekt beviljades 10


Av 10 ansökningar om postdok-projekt beviljades 3


Av 7 ansökningar om storprojekt beviljades 1


Av 3 ansökningar om forskarnätverk beviljades samtliga


3 bedömarpaneler beredde ansökningarna


72 externa sakkunniga deltog i beredningsarbetet


261 forskare ingick i pågående projekt och postdok-projekt


82 doktorander finansierades helt eller delvis, de flesta inom forskarskolan BEEGS, The Baltic and East European Graduate School


208 anställda vid Södertörns högskola finansierades helt eller delvis (doktorander ej inräknade)


21 professorer finansierades inom ett särskilt professorsprogram