Projektdatabas

Ansök om medel för forskning

Östersjöstiftelsen utlyser medel en gång per år. Medel som kan sökas omfattar fyra typer: två- och treåriga projekt, postdokprojekt, storprojekt och forskarnätverk. Anvisningar för kommande utlysningar annonseras under För forskare.

I Östersjöstiftelsens ansökningssystem kan du se tidigare ansökningar, slutredovisa forskningsprojekt och göra ansökningar. Östersjöstiftelsens ansökningssystem

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994.

Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola.

Aktuellt


Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2021

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sina årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur...

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2021!

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2021! Onsdagen den 11 november kl. 13.00-14.30 ordnar Östersjöstiftelsen ett...

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskningsprojekt som får anslag i årets utlysning...

Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2021!

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Som tidigare kan medel sökas för postdokprojekt och för två-...

Nya anvisningar för år 2021

Nya anvisningar för år 2021 läggs ut under mitten av september
Fler nyheter

Viktiga datum


11
Nov

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2021 hålls onsdagen den 11 november kl. 13.00-14.30. Se information under ”Aktuellt”.


11
Jan

Ansökningssökningssystemet öppnar

Ansökningssystemet öppnar måndagen den 11 januari 2021 klockan 09.00


3
Feb

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för samtliga stödformer är onsdagen den 3 februari 2021.Mar

Besked om projekt och postdokprojekt

Besked om ansökan har beviljats att gå vidare till steg 2 lämnas i mars 2021. Gäller två- och treåriga projekt och postdokprojekt.


14
Apr

Beslut om forskarnätverk

Beslut om huruvida ansökan gällande forskarnätverk beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse onsdagen den 14 april 2021Apr

Besked om storprojekt

Besked om ansökan har beviljats att gå vidare till sakkunniggranskning lämnas i april 2021 gällande storprojekt


28
Apr

Sista ansökningsdag steg 2

Sista ansökningsdag steg 2 gällande två- och treåriga projekt och postdokprojekt  är onsdagen den 28 april 2021 klockan 15.00


6
Okt

Beslut

Beslut om huruvida ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse tisdagen den 6 oktober 2021 gällande projekt, postdokprojekt och storprojekt


Snabbfakta om Östersjöstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola


Stiftelsen och högskolan är självständiga organisationer med olika regelverk, men med ett gemensamt mål att verka för högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa


Det tilldelade kapitalet var cirka 1,3 miljarder SEK


Sedan start har stiftelsen delat ut cirka 3,7 miljarder SEK


Trots en utdelning om tre gånger det tilldelade kapitalet så var stiftelsens kapital vid slutet av 2019 drygt 6,6 miljarder SEK


Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål

Snabbfakta stiftelsens finansiering 2019

80 forskningsprojekt pågick under året


180,5 miljoner kronor beviljade medel under året


Av 63 ansökningar beviljades 13 ansökningar medel


100 externa sakkunniga deltog i beredningsarbetet


Stiftelsen finansierade drygt 71 doktorander, de flesta inom forskarskolan BEEGS, The Baltic and East European Graduate School


Stiftelsen finansierade Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola, med 10,6 miljoner kronor


Stiftelsen finansierade tidskriften Baltic Worlds. Den publiceras även open access


Stiftelsen finansierade akademisk infrastruktur genom ett anslag om 18,2 miljoner till Södertörns högskolas bibliotek


Stiftelsen finansierade, helt eller delvis, drygt 248 anställda vid Södertörns högskola


Stiftelsen finansierade drygt 20 professorer i ett särskilt professorsprogram