Projektdatabas

Ansök om medel för forskning

Östersjöstiftelsen utlyser medel en gång per år. Medel som kan sökas omfattar fyra typer: två- och treåriga projekt, postdokprojekt, storprojekt och forskarnätverk. Anvisningar för kommande utlysningar annonseras under För forskare.

I Östersjöstiftelsens ansökningssystem kan du se tidigare ansökningar, slutredovisa forskningsprojekt och göra ansökningar. Östersjöstiftelsens ansökningssystem

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994.

Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola.

Aktuellt


Utlysningar 2022

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen utlysa samma fyra stödformer som under 2021: två- och treåriga projekt,...

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om ansökningar om forskarnätverk

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i...

Ansökningssystemet är stängt

Ansökningssystemet stängdes onsdagen den 3 februari 2020 klockan 15.00

Ansökningssystemet är öppet

Ansökningssystemet är öppet och stänger onsdagen den 3 februari 2021 klockan 15.00. Ansökningssystemet är öppet...

God Jul och Gott Nytt År

Östersjöstiftelsen önskar God Jul och Gott Nytt År! Tack för ett annorlunda år 2020 och...
Fler nyheter

Viktiga datum


6
Okt

Beslut

Beslut om huruvida ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse onsdagen den 6 oktober 2021 gällande projekt, postdokprojekt och storprojekt


9
Nov

Informationsmöte för forskare (digitalt)

Informationsmötet är digitalt och börjar klockan 13.00. Mer information kommer.


Snabbfakta om Östersjöstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola


Stiftelsen och högskolan är självständiga organisationer med olika regelverk, men med ett gemensamt mål att verka för högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa


Det tilldelade kapitalet var cirka 1,3 miljarder SEK


Sedan start har stiftelsen delat ut cirka 3,9 miljarder SEK


Trots en utdelning om tre gånger det tilldelade kapitalet så var stiftelsens kapital vid slutet av 2020 drygt 7,4 miljarder SEK


Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål

Snabbfakta stiftelsens finansiering 2020

84 forskningsprojekt pågick under året


Drygt 170 miljoner kronor har utbetalats i anslag för verksamhet utförd under år 2020 


Av 63 ansökningar, varav 9 postdokansökningar, beviljades 13 ansökningar medel varav 6 postdokansökningar 


48 externa sakkunniga deltog i beredningsarbetet 


83 doktorander finansierades helt eller delvis, de flesta inom forskarskolan BEEGS, The Baltic and East European Graduate School 


269 forskare finansierades i pågående projekt och postdokprojekt  


Östersjöstiftelsen finansierade ”Center for Baltic and East European Studies” (CBEES) vid Södertörns högskola med 10,9 miljonor kronor


Stiftelsen finansierar tidsskriften Baltic Worlds. Den publiceras open access


Stiftelsen finansierar vetenskaplig infrastruktur genom 15,7 miljoner kronor i anslag till Södertörns högskolas bibliotek


220 anställda vid Södertörns högskola finansierades helt eller delvis (doktorander ej inräknade) 


20 professorer finansierades inom ett särskilt professorsprogram