Projektdatabas

Ansök om medel för forskning

Östersjöstiftelsen utlyser medel en gång per år. Medel som kan sökas omfattar sex typer: två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt, forskarnätverk, stöd för att anordna konferenser och stöd till publicering. Anvisningar för kommande utlysningar annonseras under För forskare.

Pågående utlysningar:

Aktuellt


Beviljade medel till forskarnätverk och konferenser 2023

Östersjöstiftelsens styrelse har den 18 april 2023 fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som...

Enkätundersökning om öppen tillgång

Vetenskapsrådet har tagit initiativ till att undersöka vad forskare tycker om publicering med öppen tillgång....

Förlängt sista ansökningsdatum till 3 februari kl. 15.00

Östersjöstiftelsen förlänger sista ansökningsdatum till fredag den 3 februari 2023 kl. 15.00 inom årets utlysningar...

Årets utlysningar är öppna

Ansök om medel via stiftelsens ansökningssystem Apply. Se mer information under För forskare. Utlysning Sista...

Årets beviljade medel från Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsen har under 2022 beviljat totalt knappt 254 miljoner kronor till forskning, forskarutbildning och infrastruktur...
Fler nyheter

Viktiga datum


11
okt

Beslut om ansökningar

Beslut om huruvida ansökningar om två- och treåriga projekt, postdok-projekt och storprojekt beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse onsdagen den 11 oktober 2023.


30
nov

Sista ansökningsdag för konferensstöd och publiceringsstöd

Sista ansökningsdag för stöd att anordna konferenser och publiceringsstöd är torsdagen den 30 november 2023 kl. 15.00. Ansökningar kan skickas in fortlöpande under utlysningstiden. Beslut fattas fyra gånger per år.


Snabbfakta om Östersjöstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola


Stiftelsen och högskolan är självständiga organisationer med olika regelverk, men med ett gemensamt mål att verka för högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa


Det tilldelade kapitalet var cirka 1,3 miljarder SEK


Sedan start har stiftelsen delat ut drygt 4 miljarder SEK


Trots en utdelning om tre gånger det tilldelade kapitalet så var stiftelsens kapital vid slutet av 2021 drygt 9 miljarder SEK


Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål

Snabbfakta stiftelsens finansiering 2021

81 forskningsprojekt pågick under året


148 miljoner kronor har utbetalats i anslag för verksamhet utförd under år 2021


Av 53 ansökningar om två- och treåriga projekt beviljades 10


Av 10 ansökningar om postdok-projekt beviljades 3


Av 7 ansökningar om storprojekt beviljades 1


Av 3 ansökningar om forskarnätverk beviljades samtliga


3 bedömarpaneler beredde ansökningarna


72 externa sakkunniga deltog i beredningsarbetet


261 forskare ingick i pågående projekt och postdok-projekt


82 doktorander finansierades helt eller delvis, de flesta inom forskarskolan BEEGS, The Baltic and East European Graduate School


208 anställda vid Södertörns högskola finansierades helt eller delvis (doktorander ej inräknade)


21 professorer finansierades inom ett särskilt professorsprogram