Projektdatabas

Ansök om medel för forskning

Östersjöstiftelsen utlyser medel en gång per år. Medel som kan sökas omfattar fyra typer: två- och treåriga projekt, postdokprojekt, storprojekt och forskarnätverk. Anvisningar för kommande utlysningar annonseras under För forskare.

I Östersjöstiftelsens ansökningssystem kan du se tidigare ansökningar, slutredovisa forskningsprojekt och göra ansökningar. Östersjöstiftelsens ansökningssystem

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994.

Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola.

Aktuellt


Östersjöstiftelsens årliga beslut om medel år 2022

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sina årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur...

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2022

Tisdagen den 9 november 2021 kl. 13.00-14.30 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför ansökan 2022. Mötet...

Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2022

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Medel kan sökas för postdokprojekt, två- eller treåriga projekt, storprojekt...

Stiftelsen stödjer 14 forskningsprojekt om Östersjöregionen och Östeuropa

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar som får anslag i årets utlysning...

Utlysningar 2022

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen utlysa samma fyra stödformer som under 2021: två- och treåriga projekt,...
Fler nyheter

Viktiga datum


10
Jan

Ansökningssystemet öppnar

Ansökningssystemet öppnar måndagen den 10 januari 2022 kl. 9.00.


2
Feb

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdokprojekt steg 1, samt för storprojekt och forskarnätverk är onsdagen den 2 februari 2022 kl. 15.00.Mar

Besked efter steg 1

Besked om huruvida ansökan om två- och treåriga projekt och postdokprojekt har beviljats att gå vidare till steg 2 lämnas i mars 2022.


20
Apr

Besked om storprojekt

Besked om huruvida ansökan har beviljats att gå vidare till sakkunniggranskning och intervju för storprojekt  skickas onsdagen den 20 april 2022.


20
Apr

Beslut om forskarnätverk

Beslut om forskarnätverk skickas onsdagen den 20 april 2022.


27
Apr

Sista ansökningsdag steg 2

Sista ansökningsdag steg 2 för två- och treåriga projekt och postdokprojekt är onsdagen den 27 april 2022 kl. 15.00.


6
Okt

Beslut om ansökan beviljas

Beslut om huruvida ansökan beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse torsdagen den 6 oktober 2022. Gäller för två- och treåriga projekt, postdokprojekt och storprojekt.


Snabbfakta om Östersjöstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola


Stiftelsen och högskolan är självständiga organisationer med olika regelverk, men med ett gemensamt mål att verka för högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa


Det tilldelade kapitalet var cirka 1,3 miljarder SEK


Sedan start har stiftelsen delat ut cirka 3,9 miljarder SEK


Trots en utdelning om tre gånger det tilldelade kapitalet så var stiftelsens kapital vid slutet av 2020 drygt 7,4 miljarder SEK


Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål

Snabbfakta stiftelsens finansiering 2020

84 forskningsprojekt pågick under året


Drygt 170 miljoner kronor har utbetalats i anslag för verksamhet utförd under år 2020 


Av 63 ansökningar, varav 9 postdokansökningar, beviljades 13 ansökningar medel varav 6 postdokansökningar 


48 externa sakkunniga deltog i beredningsarbetet 


83 doktorander finansierades helt eller delvis, de flesta inom forskarskolan BEEGS, The Baltic and East European Graduate School 


269 forskare finansierades i pågående projekt och postdokprojekt  


Östersjöstiftelsen finansierade ”Center for Baltic and East European Studies” (CBEES) vid Södertörns högskola med 10,9 miljonor kronor


Stiftelsen finansierar tidsskriften Baltic Worlds. Den publiceras open access


Stiftelsen finansierar vetenskaplig infrastruktur genom 15,7 miljoner kronor i anslag till Södertörns högskolas bibliotek


220 anställda vid Södertörns högskola finansierades helt eller delvis (doktorander ej inräknade) 


20 professorer finansierades inom ett särskilt professorsprogram