Projektdatabas

Ansök om medel för forskning

Östersjöstiftelsen utlyser medel en gång per år. Medel som kan sökas omfattar fyra typer: två- och treåriga projekt, postdokprojekt, storprojekt och forskarnätverk. Anvisningar för kommande utlysningar annonseras under För forskare.

I Östersjöstiftelsens ansökningssystem kan du se tidigare ansökningar, slutredovisa forskningsprojekt och göra ansökningar. Östersjöstiftelsens ansökningssystem

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994.

Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola.

Aktuellt


Utlysningar 2023

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen utlysa samma fyra stödformer som under 2022: två- och treåriga projekt,...

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om ansökningar om forskarnätverk

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i...

Stödprogram för forskare i behov av skydd

Östersjöstiftelsen fattade under hösten 2021 ett beslut om att inrätta ett stödprogram för riskutsatta forskare...

Östersjöstiftelsen följer och agerar på utvecklingen i Ukraina

Regeringen uppmanar lärosäten och forskningsfinansiärer att se till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner...

Med anledning av invasionen av Ukraina

Östersjöstiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och...
Fler nyheter

Viktiga datum


6
Okt

Beslut om ansökan beviljas

Beslut om huruvida ansökan beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse torsdagen den 6 oktober 2022. Gäller för två- och treåriga projekt, postdokprojekt och storprojekt.


30
Nov

Informationsmöte inför ansökan 2023

Mer information kommer på webbplatsen.


Snabbfakta om Östersjöstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola


Stiftelsen och högskolan är självständiga organisationer med olika regelverk, men med ett gemensamt mål att verka för högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa


Det tilldelade kapitalet var cirka 1,3 miljarder SEK


Sedan start har stiftelsen delat ut drygt 4 miljarder SEK


Trots en utdelning om tre gånger det tilldelade kapitalet så var stiftelsens kapital vid slutet av 2021 drygt 9 miljarder SEK


Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål

Snabbfakta stiftelsens finansiering 2021

81 forskningsprojekt pågick under året


148 miljoner kronor har utbetalats i anslag för verksamhet utförd under år 2021


Av 53 ansökningar om två- och treåriga projekt beviljades 10


Av 10 ansökningar om postdok-projekt beviljades 3


Av 7 ansökningar om storprojekt beviljades 1


Av 3 ansökningar om forskarnätverk beviljades samtliga


3 bedömarpaneler beredde ansökningarna


72 externa sakkunniga deltog i beredningsarbetet


261 forskare ingick i pågående projekt och postdok-projekt


82 doktorander finansierades helt eller delvis, de flesta inom forskarskolan BEEGS, The Baltic and East European Graduate School


208 anställda vid Södertörns högskola finansierades helt eller delvis (doktorander ej inräknade)


21 professorer finansierades inom ett särskilt professorsprogram