Projektdatabas

Ansök om medel för forskning

Östersjöstiftelsen utlyser medel en gång per år. Medel som kan sökas omfattar sex typer: två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt, forskarnätverk, stöd för att anordna konferenser och stöd till publicering. Anvisningar för kommande utlysningar annonseras under För forskare.

Aktuellt


Kansliet har semesterstängt

Östersjöstiftelsens kansli har semesterstängt mellan 5/7 – 31/7, vi är åter på plats från den...

Sara Packalén utsedd till Östersjöstiftelsens nya forskningsdirektör

”Vi är stolta och glada att välkomna Sara Packalén till Östersjöstiftelsen, vi har lyckats göra...

Välkommen till informationsmöte inför utlysningar 2024

Måndagen den 27 november 2023 kl. 9.00-11.00 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför utlysningar 2024. Mötet...

Nu finns anvisningar för ansökningar 2024

Anvisningarna gäller fem stödformer: två- och treåriga projekt, postdok-projekt, forskarnätverk, stöd för att anordna konferenser...

Stiftelsen stödjer 17 forskningsprojekt om Östersjöregionen och Östeuropa

Östersjöstiftelsens styrelse har vid möte den 11 oktober 2023 fattat beslut om vilka ansökningar som...
Fler nyheter

Viktiga datum


8
jan

Utlysningar öppnar

Utlysningar för alla stödformer öppnar den 8 januari 2024 kl. 9.00.


31
jan

Sista ansökningsdag - projekt och postdok i steg 1, forskarnätverk

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdok-projekt i steg 1 samt forskarnätverk är den 31 januari 2024 kl. 15.00.


29
feb

Sista ansökningsdag – konferens- och publiceringsstöd

Sista ansökningsdag för konferens- och publiceringsstöd innan beslut i mars är den 29 februari 2024.mar

Besked - projekt och postdok i steg 1

Besked om huruvida ansökningar om två- och treåriga projekt och postdok-projekt har beviljats att gå vidare till steg 2 lämnas i mars 2024.


17
apr

Beslut - forskarnätverk

Beslut om huruvida ansökningar om forskarnätverk beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse den 17 april 2024.


24
apr

Sista ansökningsdag - projekt och postdok i steg 2

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdok-projekt i steg 2 är den 24 april 2024 kl. 15.00.


31
maj

Sista ansökningsdag – konferens- och publiceringsstöd

Sista ansökningsdag för konferens- och publiceringsstöd innan beslut i juni är den 31 maj 2024.


31
aug

Sista ansökningsdag – konferens- och publiceringsstöd

Sista ansökningsdag för konferens- och publiceringsstöd innan beslut i september är den 31 augusti 2024.


8
okt

Beslut - projekt och postdok i steg 2

Beslut om huruvida ansökningar om två- och treåriga projekt och postdok-projekt beviljas fattas av Östersjöstiftelsens styrelse den 8 oktober 2024.


29
nov

Sista ansökningsdag – konferens- och publiceringsstöd

Sista ansökningsdag för konferens- och publiceringsstöd är fredagen den 29 november 2024 kl. 15.00.


Snabbfakta om Östersjöstiftelsen

Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola


Stiftelsen och högskolan är självständiga organisationer med olika regelverk, men med ett gemensamt mål att verka för högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa


Det tilldelade kapitalet var cirka 1,3 miljarder SEK


Sedan start har stiftelsen delat ut knappt 4,5 miljarder SEK


Trots en utdelning om tre gånger det tilldelade kapitalet så var stiftelsens kapital vid slutet av 2022 knappt 8 miljarder SEK


Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål

Snabbfakta stiftelsens finansiering 2022

94 forskningsprojekt pågick under året


168 miljoner kronor har utbetalats i anslag för verksamhet utförd under år 2022


Av 47 ansökningar om två- och treåriga projekt beviljades 12


Av 14 ansökningar om postdok-projekt beviljades 4


Av 4 ansökningar om storprojekt beviljades 1


Av 5 ansökningar om forskarnätverk beviljades 4


3 bedömarpaneler beredde ansökningarna


65 externa sakkunniga deltog i beredningsarbetet


321 forskare ingick i pågående projekt och postdok-projekt


82 doktorander finansierades helt eller delvis, de flesta inom forskarskolan BEEGS, The Baltic and East European Graduate School


209 anställda vid Södertörns högskola finansierades helt eller delvis (doktorander ej inräknade)


18 professorer finansierades inom ett särskilt professorsprogram