Projektdatabas

Ansök om medel för forskning

Östersjöstiftelsen utlyser medel till forskningsprojekt en gång per år. Medel som kan sökas omfattar två typer: projekt och postdokprojekt. Anvisningar för kommande utlysning annonseras under För forskare.

I Östersjöstiftelsens ansökningssystem kan du se tidigare ansökningar, slutredovisa forskningsprojekt och göra ansökningar. Östersjöstiftelsens ansökningssystem

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994.

Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola.

Aktuellt


Information till forskningsprojekt påverkade av Covid-19

Om ett forskningsprojekt riskerar att fördröjas avsevärt på grund av Covid-19-utbrottet och inte kan genomföras...

Kansli – Covid-19

På grund av Covid-19-utbrottet arbetar Östersjöstiftelsens kansli hemifrån och nås via telefon och e-post.

Ansökningssystemet är stängt

Ansökningssystemet stängdes onsdagen den 29 januari 2020 klockan 15.00

Ansökningssystemet är öppet

Ansökningssystemet är öppet och stänger onsdagen den 29 januari 2020 klockan 15.00

Informationsmöte inför ansökan 2020

Informationsmöte inför ansökan 2020 hålls onsdagen den 4 december kl. 14.00-15.00 i lokal F11. Mötet...
Fler nyheter

Viktiga datum


22
Apr

Sista ansökningsdag för projekt och postdokprojekt i steg 2

Onsdagen den 22 april 2020 klockan 15.00


6
Okt

Beslut

Beslut om huruvida ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse tisdagen den 6 oktober 2020


Snabbfakta om Östersjöstiftelsen

Stiftelsen firade år 2019, 25-årsjubileum, tillsammans med övriga så kallade löntagarfondsstiftelser


Stiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa vid Södertörns högskola


Stiftelsen och högskolan är självständiga organisationer med olika regelverk, men med ett gemensamt mål att verka för högsta möjliga kvalitet i forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa


Det tilldelade kapitalet var cirka 1,3 miljarder SEK


Sedan start har stiftelsen delat ut cirka 3,6 miljarder SEK


Trots en utdelning om tre gånger det tilldelade kapitalet så var stiftelsens kapital vid slutet av 2018 drygt 5,6 miljarder SEK


Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål

Snabbfakta stiftelsens finansiering 2018

Av cirka 75 ansökningar beviljades 15 ansökningar medel, könsfördelningen i tilldelning var jämt fördelad


Stiftelsen finansierade drygt 80 doktorander, de flesta inom forskarskolan BEEGS, The Baltic and East European Graduate School


Stiftelsen finansierade Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola, med 10,6 miljoner kronor


Stiftelsen finansierade tidskriften Baltic Worlds. Den publiceras även open access


Stiftelsen finansierade akademisk infrastruktur genom ett anslag om 18,2 miljoner till Södertörns högskolas bibliotek


Stiftelsen finansierade, helt eller delvis, drygt 240 anställda vid Södertörns högskola


Stiftelsen finansierade drygt 20 professorer i ett särskilt professorsprogram