175 miljoner kronor till Södertörns högskola för 2013

2012-10-19

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 24 miljoner kronor till nya projekt som startar 2013. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör de centrumbildningar med en tydlig Östersjö- och Östeuropaprofil som finns vid högskolan: 

  • Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, i vilket forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS ingår.
  • Stockholm Centre on Health of Societies in Transition, SCOHOST, som funnits vid högskolan sedan 1997, här studeras bland annat hälso- och befolkningsrelaterade frågor i Östeuropa.
  • MARIS, en satsning för att utveckla och stimulera den marinarkeologiska forskningen, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet.

Utöver ovannämnda områden omfattar Östersjöstiftelsens bidrag även tidskriften Baltic WorldsBaltic Worlds första nummer utkom hösten 2008 och är idag en etablerad tidskrift med vetenskaplig tyngd och en del av högskolans och stiftelsens synlighet. 

Slutligen kan nämnas att det i Östersjöstiftelsens bidrag till Södertörns högskola för 2013 också ingår stöd till Samtidshistoriska institutet, professorsprogram, bibliotek, publiceringsamt ett antal andra verksamheter vid högskolan.


Tillbaka till Aktuellt