175 miljoner till Södertörns högskola

2011-11-25

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet. 

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 24 miljoner kronor till nya projekt som startar 2012. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör de centrumbildningar med en tydlig Östersjö- och Östeuropaprofil som finns vid högskolan: 

  • Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES),  i vilket forskarskolan the Baltic and East European Graduate School (BEEGS) ingår.
  • Stockholm Centre on Health of Societies in Transition, SCOHOST, som funnits vid högskolan sedan 1997, här studeras bland annat hälso- och befolkningsrelaterade frågor i Östeuropa.
  • MARIS, en satsning för att utveckla och stimulera den marinarkeologiska forskningen, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet.

Sedan 2007 finansierar Östersjöstiftelsen ett professorsprogram vid högskolan och sexton professorer har rekryterats.

Utöver ovannämnda områden omfattar Östersjöstiftelsens bidrag även tidskriften Baltic Worlds och stöd till Centrum för Praktisk kunskap, Samtidshistoriska institutet samt ett antal andra verksamheter vid Södertörns högskola.


Tillbaka till Aktuellt