176 miljoner till Södertörns högskola

2016-10-27

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 25,6 miljoner kronor till nya projekt som startar 2017. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES och forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS. Därutöver omfattar Östersjöstiftelsens bidrag bland annat stöd till professorsprogram, publicering, bibliotek, resor, konferenser, tidskriften Baltic Worlds och ett antal andra verksamheter vid högskolan.


Tillbaka till Aktuellt