178 miljoner kronor till Södertörns högskola

2015-10-22

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 25,7 miljoner kronor till nya projekt som startar 2016. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, i vilket forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS ingår. Därutöver omfattar Östersjöstiftelsens bidrag bland annat stöd till professorsprogram, publicering, bibliotek, resor, konferenser, tidskriften Baltic Worlds och ett antal andra verksamheter vid högskolan.


Tillbaka till Aktuellt