178 miljoner kronor till Södertörns högskola

2014-10-10

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 26,9 miljoner kronor till nya projekt som startar 2015. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, i vilket forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS ingår. Därutöver omfattar Östersjöstiftelsens bidrag bland annat stöd till professorsprogram, publicering, bibliotek, resor, konferenser och ett antal andra verksamheter vid högskolan.

Slutligen kan nämnas att det i Östersjöstiftelsens bidrag till Södertörns högskola för 2015 också ingår stöd till tidskriften Baltic Worlds. Baltic Worlds första nummer utkom hösten 2008 och är idag en etablerad tidskrift med vetenskaplig tyngd och en del av högskolans och stiftelsens synlighet.

Filer

Tillbaka till Aktuellt