66 ansökningar om projektbidrag inkom till Östersjöstiftelsen i årets ansökningsomgång

2013-04-02

Östersjöstiftelsen har mottagit 66 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång.

Stiftelsens forskningsdelegation kommer under maj att utse två till tre externa granskare per ansökan. Granskningen som sker under sommaren resulterar i skriftliga utlåtanden. Utlåtandena utgör underlag för stiftelsens beslut som fattas den 26 september 2013.


Tillbaka till Aktuellt