71 ansökningar om projektbidrag inkom till Östersjöstiftelsen i årets ansökningsomgång

2012-04-27

Östersjöstiftelsen har mottagit 71 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång, vilket är samma antal som föregående år. 

Stiftelsens forskningsdelegation kommer under maj att utse två till tre externa granskare per ansökan. Granskningen som sker under sommaren resulterar i skriftliga utlåtanden. Utlåtandena utgör underlag för stiftelsens beslut som fattas den 4 oktober 2012.


Tillbaka till Aktuellt