76 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång

2017-03-30

Östersjöstiftelsen har mottagit 76 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång.

Stiftelsens forskningsdelegation kommer i slutet av april att utse två till tre externa granskare per ansökan. Granskningen som sker under sommaren resulterar i skriftliga utlåtanden. Utlåtandena utgör underlag för stiftelsens beslut som fattas den 28 september 2017.


Tillbaka till Aktuellt