Ansökan om projektbidrag – Nyheter 2018

2018-01-11

Nyheter och förändringar inför årets ansökningsomgång presenteras nedan i åtta punkter. Övrig information finns under rubriken ”Ansökan”.

1. En särskild kategori för postdokprojekt införs. 

2. Möjligheten att inkludera doktorander i projekt är borttagen från och med 2018-års ansökningstillfälle. Detta gäller tillsvidare i avvaktan på en översyn av anslag för program

3. Projektansökan ska skrivas på engelska.

4. Projekt kan sökas av forskare som vid ansökans inlämnande har tagit ut doktorsexamen. För ansökan om bidrag till postdoktjänst krävs examensbevis för  doktorsexamen vid projektstarten. 

5. Forskare kan endast ansöka som projektledare i ett projekt, och kan ingå som medsökande i ytterligare högst ett annat projekt. 

6. Medel för forskning kan sökas för maximalt 50 % av heltidstjänst/år. För forskare som deltar i mer än ett projekt gäller att medel kan erhållas för totalt maximalt 75 % av heltidstjänst/år. För postdokprojekt kan dock medel sökas för upp till heltid under två år, eventuell undervisning (maximalt 20%) inom ramen för postdoktjänst finansieras ej av stiftelsen.

7. Förtydligande paragraf angående relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet.

8. Ansökningar som är uppenbart ofullständiga och/eller uppenbart inte uppfyller stiftelsens grundläggande krav på Östersjö- och Östeuroparelevans skickas ej till sakkunniga.


Tillbaka till Aktuellt