Forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet

Den av Östersjöstiftelsen finansierade forskningen ska enligt dess stadgar ”ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa”. Med Östeuropa avses det postkommunistiska Central-, Syd- och Östeuropa. Med Östersjöregionen avses Östersjön samt de områden som gränsar till detta hav. Östersjöstiftelsen finansierar inte forskning som uteslutande berör Sverige eller svenska förhållanden. Dock kan stöd utgå för forskning som berör Sverige, eller länder helt utanför Östersjöregionen och Östeuropa vid komparativa studier när detta är vetenskapligt motiverat.

För att forskningen ska bedömas ha hög relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet ska den konkret bidra till vår kunskap om detta område. Forskning inom området som involverar samarbeten med forskare och forskningsinstitutioner samt andra aktörer i Östersjö- och Östeuropaområdet förstärker relevansen. Forskning vars huvudfråga är mer principiell, och där Östersjö- eller Östeuropaområdets betydelse inte motiveras av huvudfrågan, eller där kopplingen till området är indirekt, bedöms ha lägre relevans.


Länder

Albanien
Armenien
Azerbajdzjan
Belarus
Bulgarien
Bosnien och Hercegovina
Danmark
Estland
Finland
Georgien

Kazakstan
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Moldavien
Montenegro
Nordmakedonien
Polen
Rumänien

Ryssland
Serbien
Slovakien
Slovenien
Sverige
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ukraina
Ungern