Beviljade medel till forskarnätverk och konferenser 2023

2023-04-18

Östersjöstiftelsens styrelse har den 18 april 2023 fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i årets utlysning. Stiftelsen har beviljat 443 000 kronor till tre forskarnätverk. Nätverkens finansiering omfattar ett år och har startdatum 1 september 2023.

Den 21 mars 2023 beviljade Östersjöstiftelsen 818 014 kr till tre ansökningar om stöd för att anordna konferenser. Medlen kan användas under ett år från och med beslutsdatumet.

Beviljade ansökningar om forskarnätverk

ProjekttitelProjektledareMedelsförvaltareBeviljat belopp
UniSus: The role of universities in sustainable development. Collaboration, academic freedom and cross-sectoral contributionsPeter DobersSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper143 000 kr
Mapping key challenges to sustainability on islands in the Baltic Sea and Eastern EuropePaulina RytkönenSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper150 000 kr
HSUD-DRNI: Practices of Decolonisation and the Rise of New Imperialisms in the Uses of Heritage and Sustainable Urban DevelopmentIrina SeitsSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande                       150 000 kr

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare. Nätverken ska vara forskningsinitierande och syfta till att bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter där forskare kan definiera, avgränsa och formulera forskningsidéer som i förlängningen kan leda fram till ansökningar om forskningsmedel. Omfattningen i medel är maximalt 150 000 kronor per nätverk.

Beviljade ansökningar om stöd för att anordna konferenser

ProjekttitelProjektledareMedelsförvaltareBeviljat belopp
The Political Representation and Participation of Migrants and Ethnic Minorities: Eastern Europe in a Broader ContextJoakim EkmanSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper213 030 kr
Decolonisation of Memory in the former Soviet spacesYuliya YurchukSödertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier277 141 kr
How to Be Prepared? Governance for Societal Resilience in the Baltic Sea Region and Eastern EuropeOleksandra KeudelSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper327 843 kr

Stöd för att anordna konferenser syftar till att främja internationalisering och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt att bidra till spridning av forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet.


Tillbaka till Aktuellt