Enkätundersökning om öppen tillgång

2023-03-07

Vetenskapsrådet har tagit initiativ till att undersöka vad forskare tycker om publicering med öppen tillgång. Östersjöstiftelsen och Riksbankens Jubileumsfond medverkar i undersökningen. Enkäten är indelad i två delar: en som handlar om öppen tillgång till publikationer och en om öppen tillgång till forskningsdata.

För Östersjöstiftelsen är det intressant att få kunskap om hur forskare med finansiering från stiftelsen ser på frågor rörande öppen tillgång. Undersökningen kontrollerar inte huruvida forskare följer finansiärers villkor. Enkätsvaren kommer enbart att redovisas i aggregerad form.


Tillbaka till Aktuellt