Fyraårigt stöd inom hållbar utveckling

2012-12-07

Forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas, Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen har gemensamt utlyst åtta stycken fyraåriga forskningsstöd inom området samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om hållbar utveckling. Östersjöstiftelsens styrelse beslutade igår att bevilja FD Romina Rodela ett stöd inom detta område för åren 2013 – 2016 med placering vid Södertörns högskola.


Tillbaka till Aktuellt