Information inför utlysning av medel 2019

2018-10-26

Östersjöstiftelsen kommer under 2019 att utlysa medel till projekt och postdok-projekt. Sista ansökningsdag för projekt och postdok-projekt kommer att vara den 20 mars 2019, kl. 15.00.

Diskussionerna om storprojekt/program pågår fortfarande inom stiftelsen, men ingen utlysning av medel till en sådan stödform kommer att ske under 2019.

Liksom i år kommer Östersjöstiftelsens finansiering av doktorander 2019 ske genom ett anslag till BEEGS, inte genom anslag till doktorander i projekten.

Anvisningarna för ansökan 2019 kommer att revideras och läggs ut på Östersjöstiftelsens webbplats i januari 2019. Förändringar som redan nu kan meddelas är:

  • Den som söker som projektledare ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat sina tidigare anslag från Östersjöstiftelsen.
  • Samtliga forskande projektdeltagare ska vara namngivna i ansökan och listade med arbetstid och lön i budgeten.
  • Även för ansökan om postdokprojekt krävs doktorsexamen vid ansökningstillfället.
  • Budgeten för postdokprojekt får inte omfatta mer än 80 procent av heltidslön.

Tillbaka till Aktuellt