Information inför utlysning av medel 2020

2019-10-09

Östersjöstiftelsen kommer under år 2020 att utlysa medel till projekt och postdokprojekt.

Viktiga saker att observera är följande:

Östersjöstiftelsen kommer att införa ett tvåstegsförfarande.

I korthet innebär det att projektbeskrivningen i ansökningarna i ett första steg utgörs av en skiss. Stiftelsens forskningsdelegation gör en bedömning av ansökningarna och ett urval av ansökningar går vidare till ett andra steg, övriga avslås utan extern sakkunniggranskning. För de ansökningar som går vidare ska en fördjupad projektbeskrivning skrivas. Den fördjupade ansökan skickas på extern sakkunniggranskning. Med den fördjupade ansökan och sakkunnigutlåtandena som underlag gör stiftelsens forskningsdelegation en bedömning och prioritering av vilka ansökningar som stiftelsens styrelse rekommenderas att bevilja.

Östersjöstiftelsen kommer att använda ett nytt ansökningssystem. Ansökan sker, som tidigare, via stiftelsens webbplats.

Viktiga datum

  • Informationsmöte inför ansökan 2020 hålls onsdagen den 4 december kl. 14.00-15.00 i lokal F11. Mötet hålls på svenska.
  • Ansökningssystemet öppnar onsdagen den 8 januari 2020 kl. 9.00.
  • Sista ansökningsdag för projekt och postdokprojekt i steg 1 är onsdagen den 29 januari 2020, kl. 15.00.
  • Besked om ifall ansökan har beviljats att gå vidare till steg 2 skickas i mitten av mars 2020.
  • Sista ansökningsdag för projekt och postdokprojekt i steg 2 är onsdagen den 22 april 2020, kl. 15.00.
  • Beslut om huruvida ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse tisdagen den 6 oktober 2020.

Anvisningarna för ansökan kommer att revideras och läggs ut på Östersjöstiftelsens webbplats i november 2019. En förändring som redan nu kan meddelas är att det endast är möjligt att medverka i en ansökan om projekt- eller postdokprojekt, oavsett om du söker som projektledare eller projektdeltagare. Det går alltså till exempel inte att medverka i både en projektansökan och en postdokansökan.


Tillbaka till Aktuellt