Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2021!

2020-09-09

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Som tidigare kan medel sökas för postdokprojekt och för två- eller treåriga projekt, men nu kan medel även sökas för storprojekt och forskarnätverk. Observera att utformningen av tidigare stödformer har förändrats i och med att nya stödformer har tillkommit.

Storprojekt söks av en grupp av forskare och kan inkludera finansiering av både postdoktorer och doktorander. Ett starkt internationellt inslag ska karaktärisera forskargruppen. Omfattningen i tid och pengar är max 5 år och max 5 miljoner kronor per år.

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan befintliga nätverk mellan forskare. Nätverksmedlen ska bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter. En övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige. Omfattningen i medel är 150 000 kronor per nätverk för max ett år.

Anvisningarna är separata för respektive stödform, dessutom finns särskilda anvisningar till själva ansökningssystemet. Anvisningarna, en översikt över stödformerna, frågor och svar samt en tabell över vem som kan söka vilken stödform finns på såväl svenska som engelska. Se För forskare.

Ansökningssystemet öppnar måndagen den 11 januari 2021 kl. 9.00.

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdokprojekt steg 1, samt för storprojekt och forskarnätverk är onsdagen den 3 februari 2021 kl. 15.00.

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2021 hålls onsdagen den 11 november kl. 13.00-15.00. Mer information kommer på hemsidan.


Tillbaka till Aktuellt