Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2022

2021-10-18

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Medel kan sökas för postdokprojekt, två- eller treåriga projekt, storprojekt och forskarnätverk. En nyhet är att den maximala anställningsgrad som är möjlig att söka inom två- och treåriga projekt och storprojekt har ökats från 50 % till 75 % av heltidstjänst per år. En annan nyhet är att starttiden för ett beviljat forskarnätverk kommer att vara 1 september 2022.

Anvisningarna är separata för respektive stödform, dessutom finns särskilda anvisningar till själva ansökningssystemet. Anvisningarna, en översikt över stödformerna, frågor och svar samt en tabell över vem som kan söka vilken stödform finns på såväl svenska som engelska. Se För forskare.

Ansökningssystemet öppnar måndagen den 10 januari 2022 kl. 9.00.

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdokprojekt steg 1, samt för storprojekt och forskarnätverk är onsdagen den 2 februari 2022 kl. 15.00.

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2022 hålls tisdagen den 9 november 2021 kl. 13.00-14.30 på Zoom. Mer information kommer på Östersjöstiftelsens webbplats.


Tillbaka till Aktuellt