Nya projektbidrag 2012

2011-10-27

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 24,3 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 71 inkomna projektansökningar har fjorton beviljats bidrag med start 2012. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet.

De fjorton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga. Projekten handlar bland annat om romernas förintelse i Ukraina och om ungas värderingar i Östersjöregionen. Andra handlar om faderskapsrollen i Ryssland, om vilken effekt hormonstörande kemikalier har på Östersjöns fisk, om regleringsmyndigheter i Östeuropa med mera. En närmare beskrivning av projekten finns under rubriken Projekt.

Nya projekt 2012 (PDF 267,1 KB)


Tillbaka till Aktuellt