Nya projektbidrag 2013

2012-09-26

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 24,2 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 71 inkomna projektansökningar har fjorton beviljats bidrag med start 2013. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet.

De fjorton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär. Projekten handlar bland annat om övervakning i postkommunistiska länder, spänningen mellan nationsskapande och varumärkesbyggande (nation branding) i Östeuropa och arkeologisk dokumentation av två svenska skeppsvrak från 1500- och 1600-talet funna i Östersjön 2011.

Filer
Nya projektbidrag 2013

Tillbaka till Aktuellt