Nya projektbidrag 2014

2013-09-26

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,3 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 66 inkomna projektansökningar har femton beviljats bidrag med start 2014. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär. 

Filer
Beviljade projekt 2014

Tillbaka till Aktuellt