Nya projektbidrag 2016

2015-09-22

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,7 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 73 inkomna projektansökningar har femton beviljats bidrag med start 2016. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär.

Filer
Nya projekt 2016

Tillbaka till Aktuellt