Nya projektbidrag 2018

2017-09-28

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 26 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 77 inkomna projektansökningar har femton beviljats bidrag med start 2018. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär.

Filer
nya-projekt-2018

Tillbaka till Aktuellt