Östersjöstiftelsen firar 25-årsjubileum

2019-10-01

För 25 år sedan bildades Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, STINT, Mistra och SSF, Stiftelsen för strategisk forskning. Riksbankens Jubileumsfond fick samtidigt ett kapitaltillskott. Stiftelserna har bidragit till svensk forskning i världsklass, innovationer och tillväxt. Vi gör svensk forskningsfinansiering mer mångfaldig.

Det firar vi onsdag den 2 oktober kl. 13 – 16 genom ett fullspäckat seminarium som du kan se live här


Program

Inledning och välkommen
Patrik Hadenius och Anna Wetterbom

Stiftelsernas roll i en föränderlig omvärld
Philomena Gibbons, biträdande direktör, Wellcome Trust. Föredraget hålls på engelska.

Från löntagarfonder till forskningsstiftelser – en hisnande historia
Klas Eklund, senior economist, Mannheimer Swartling, och f.d styrelseledamot i Mistra.

Kaffe

Vilket mandat har egentligen stiftelserna?
Katarina Olsson, stiftelseexpert, professor i juridik vid Lunds universitet.Vad kan vi förvänta oss av stiftelserna framöver?

VD-panel med Eva Schelin, Lars Hultman, Åke Iverfeldt, Marika Hedin, Lars Haikola och Andreas Göthenberg

I samband med vårt jubileumsfirande har Klas Eklund skrivit en jubileumsfolder ”Stiftelserna ett kvartssekel – En hisnande resa från löntagarfonder till forskningspengar”, som beskriver vår gemensamma historia.


Tillbaka till Aktuellt