Östersjöstiftelsen följer och agerar på utvecklingen i Ukraina

2022-03-28

Regeringen uppmanar lärosäten och forskningsfinansiärer att se till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör samt att inga nya kontakter initieras. Östersjöstiftelsen har inga institutionella samarbeten i Ryssland eller Belarus och kommer inte att finansiera forskningssamarbeten med kopplingar till ryska eller belarusiska staten.

Östersjöstiftelsen och Södertörns högskola samverkar om hantering av verksamhet som påverkas av denna uppmaning samt undersöker möjligheter till stöd för forskare från Ukraina.

Följande gäller för:

Pågående forskningsprojekt

Medel från Östersjöstiftelsen får inte föras över till statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Om ett pågående projekt inte kan genomföras enligt plan under nuvarande omständigheter rekommenderas projektledaren att kontakta stiftelsen och skicka en ansökan om ändring i projektet inklusive en uppdaterad projektplan till stiftelsen.

Nya forskningsprojekt

Det vilar ett ansvar på anslagsförvaltaren att göra en bedömning av om ny finansiering av samarbeten är i linje med regeringens riktlinjer. Vid eventuell ny finansiering av forskningsprojekt med koppling till ryska eller belarusiska forskare kommer Östersjöstiftelsen att göra en bedömning i enlighet med regeringens riktlinjer i varje enskilt fall. Finansiering från Östersjöstiftelsen får inte vidareförmedlas till statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Bedömning av ansökningar

Östersjöstiftelsen kommer inte att anlita externa sakkunniga som har sin anställning vid statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.


Tillbaka till Aktuellt