Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

2019-09-30

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning av anslag till projekt och postdokprojekt. Stiftelsen har beviljat knappt 47 miljoner kronor till sju projekt och sex postdokprojekt. Beloppet avser forskningsprojektens hela löptid.

Stiftelsens forskningsdelegation har genomfört bedömningen med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden som underlag.

Kriterierna för bedömning har varit:

  • vetenskaplig kvalitet
  • forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet
  • forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

Vid likvärdig vetenskaplig kvalitet har hänsyn tagits till könsfördelning och fördelning på vetenskapsområden.

Östersjöstiftelsens styrelse har följt forskningsdelegationens rekommendationer och beslutat att bevilja medel till sammanlagt tretton projekt.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Östersjöstiftelsen, beviljade projekt (x) och postdokprojekt 2019-09-30

DnrProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat beloppProjekt
6/9Adrienne SörbomPolicy Advice in Electoral democracies – Think Tanks in Hungary and PolandInstitutionen för samhällsvetenskaper4952000x
7/19Roman HorbykConnecting soldiers: Media ecologies and materialities on the East Ukrainian frontline (a postdoc project)Institutionen för kultur och lärande1856000
8/19Susanne WenglePost-Soviet Harvests; understanding uneven rural recovery in the post-Soviet regionInstitutionen för samhällsvetenskaper2818000x
10/19Jenny SundénRethinking sexuality: A geopolitics of digital sexual cultures in Estonia, Sweden and FinlandInstitutionen för kultur och lärande4396000x
12/19Julia MalitskaVegetarianism in the Russian Empire: Ideas, Practices, Identities and Legacies, 1860s–1920sInstitutionen för historia och samtidsstudier2209000
17/19Torbjörn NilssonSwedes, emotions and moral diplomacy in the Great Terror. Foreign Office´s rescue operation in the Soviet Union, 1937-38Institutionen för historia och samtidsstudier4793000x
21/19Irina SeitsMuted histories and reunited memories: neglected Swedish and Finnish architectural heritage in St. Petersburg.Institutionen för kultur och lärande1907000
26/19Zhanna KravchenkoSupporting democracy and human rights in illiberal regimes – a case study of a “closing space” for civil society in RussiaInstitutionen för samhällsvetenskaper4955000x
31/19Karin JonssonShifting Solidarities. A Comparative Study of the Conceptual History of International Solidarity in German and Swedish Social Democracy, 1968 to 2019Institutionen för historia och samtidsstudier2084000
42/19Anushree SanyalREVIVE – Genomic signatures of diatom evolution on revived diatoms from natural archivesInstitutionen för naturvetenskap, miljö och teknik5102000x
50/19Göran BolinSocial Media Surveillance and Experiences of AuthoritarianismInstitutionen för kultur och lärande7469000x
53/19Nadezda PetrusenkoNarratives of Revolutionary Struggle and Construction of Post-Soviet Identities in Russia (1991-2018)Institutionen för historia och samtidsstudier2097000
56/19Nisha H. MotwaniBacteria-driven Hg methylation in microbiome of lower consumersInstitutionen för naturvetenskap, miljö och teknik2174000


Tillbaka till Aktuellt